6 tips: De Samenwerking tussen OR, CR en Bestuurder
26 maart 2021 
2 min. leestijd

6 tips: De Samenwerking tussen OR, CR en Bestuurder

Als ik bestuurders vraag naar de samenwerking met de OR/ MR of CR zullen ze  zeggen dat ze deze organen belangrijk vinden en de samenwerking erg waarderen. Een kritische bestuurder zou hieraan kunnen toevoegen nog niet tevreden te zijn over de kwaliteit van het overleg of het functioneren van de raad/ raden, maar ik heb nog nooit een bestuurder gehoord die zei dat hij het belang van deze raden niet ziet.

Andersom denk ik dat als ik de raden vraag naar de samenwerking met de bestuurder dat ook zij het belang onderstrepen, maar dat ze wellicht niet tevreden zijn over de wijze waarop de samenwerking vorm krijgt.

En als ik informeer naar de samenwerking tussen de OR en Cliëntenraad onderling dan hoor ik te vaak dat deze er niet is of dat men het belang niet inziet c.q. de andere partij (van welke kant ook ingestoken) geen gehoor geeft.

Samenwerken

Het is maar een woord. En de vraag is natuurlijk wat een ieder verstaat onder samenwerken, laat staan onder een goede, structurele, effectieve, functionele en/ of harmonieuze samenwerking. En toch is het van belang om met elkaar overeenstemming te zoeken over de wijze van samenwerken. Op die manier kunnen de partijen de gemeenschappelijke doelen beter benaderen en/ of weten ze effectiever om te gaan met de verschillende belangen  ten opzichte van het grote gezamenlijke belang.

In een eerder artikel schreef ik al over de driehoek bestuurder – OR – CR.

Hoe dit aan te pakken:

  • Creëer vertrouwen. Oftewel ga in gesprek over de intenties en hoe om te gaan met de inhoud van het gesprek naar derden toe. Stel vooraf aan het gesprek eens de volgende vraag: Wat wil je van de ander weten voordat we dit gesprek beginnen?
  • Creëer inzicht in elkaars denkbeelden. Oftewel wees nieuwsgierig, zonder oordeel, naar hoe de ander kijkt naar samenwerken. Clean Language is hier een goede methode voor. Of laat ieder een metafoor meenemen die staat voor samenwerken.
  • Onderscheid standpunten en belangen. In veel overleggen zijn we gewend om te beginnen met het uitwisselen en bediscussiëren van elkaars standpunten. Ga bewust op zoek naar elkaars belangen en vrees niet de tegenstrijdige belangen. Sterker: hier zit vaak veel meerwaarde voor kwaliteitsverbetering.
  • Wees open. Dit begint wellicht al bij de setting van een overleg. Geen tafels, gelijke afstand en een cirkelvormige stoelplaatsing zodat een ieder elkaar kan zien.
  • Visualiseer het overleg. Oftewel zorg voor een flipover of laptop gekoppeld aan een beeldscherm. En de wijze waarop je de gedachten opschrijft maakt uit. Dus niet puntsgewijs onder elkaar.
  • Evalueer regelmatig of de ideeën over samenwerking ook in de praktijk tot uiting komen. Breng het steeds terug tot de kern en vraag nieuwsgierig/ open naar de gedachten of het gedrag van de ander. Zowel in situaties waarin het wel werkte als waarin het niet gebeurde zoals verwacht.

6 tips en er zijn er nog vele aan toe te voegen. Maar het begint allemaal bij de basis. Wil je samenwerken en zo ja, wat voor een samenwerking heb je dan voor ogen, welk gedrag wil je dan graag zien en hoe blijven we in dialoog ook als we het niet met elkaar eens zijn? En soms helpt het om er een derde persoon bij te halen. Maar uiteindelijk moet het in onderling overleg gebeuren. Ik wens u veel eigen wijsheid zonder eigenwijs te worden.

Over de schrijver
Reactie plaatsen