mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden

Aan de slag met de Achterban

Voor menig medezeggenschapsorgaan is het een terugkerende uitdaging: 'Hoe krijg ik meer betrokkenheid van de Achterban'? En terecht! De OR vertegenwoordigt de collega's en heeft het dus ook nodig voortdurend feeling met hen te houden. Ook kan de achterban de OR actief steunen. Voor de OR en/of PVT hebben wij specifieke trainingen hierover.

maatwerk training op eigen of externe locatie

Eigenlijk is iedere training puur maatwerk. Als jullie kiezen voor zo'n maatwerktraining, dan voeren wij die training uit op een door jullie gekozen locatie en tijdstip. Of via een door de OR te kiezen software programma, zoals Zoom of Teams.
OR-leden kijken vaak naar ons open-trainingenaanbod, maar willen dan toch een maatwerktraining uit dit aanbod. Wij passen het programma dan aan de specifieke wensen van de betreffende OR aan.

Scroll naar boven