mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden

Maatwerkadvies voor de Medezeggenschap (OR en CR)

Bezuinigingen of een reorganisatie

Dat maakt dat elke OR zich zorgen maakt of zij dat wel goed en zorgvuldig kunnen afwikkelen.


Wanneer is een sociaal plan nodig en op welke manier kunnen een adviesaanvraag goed toetsen.


MZOO biedt maatwerkadvies voor de ondernemingsraad.

Het kan zijn dat de OR een adviesaanvraag heeft ontvangen of een instemmingsverzoek en die ze uitvoerig bespreekbaar willen maken een begeleiding online of live, afhankelijk wat we afspreken.


Maar het kan ook zijn dat we samen aan de slag gaan met het opstellen van het advies van de OR. Dan is het fijn om goede hulp te ontvangen.

We komen graag langs voor een intakegesprek om meer te horen over jullie organisatie en de actuele situatie. Aan de hand daarvan maken we voor jullie een inschatting van de begeleiding en een kostenopgaaf.

Deze kostenopgaaf moet je als OR ter informatie toesturen aan de bestuurder.Wil je contact met een van ons :

Scroll naar boven