Clientenraad in overleg

Live Online Training 'Actief ARBO Aanpakken'

Ja, ik doe mee

Arbeidsomstandigheden is een belangrijk specialisme binnen de OR. 

Voor de werknemers is het immers van groot belang dat zij niet slachtoffer worden van ongelukken op het werk en dat zij niet ziek of overspannen worden van hun werk. 

De OR heeft belangrijke bevoegdheden en invloed op de Arbo-zorg. Door de beschermende wet en regelgeving lijkt de zorg voor veilig en gezond werk soms een technisch en procedureel werk te worden. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat!

Praten is niet genoeg, maatregelen zijn nodig.
 Inzicht alleen is niet voldoende, het gaat om invloed!

  • Inzicht krijgen in de arbeidsomstandigheden op het eigen werk; veiligheid, gezondheid en welzijn
  • Kennismaken met de Risico-benadering in Arbo-beleid en de te gebruiken ARBO-instrumenten
  • Verbeterpunten kunnen opsporen, benoemen en registreren. Maatregelen afspreken.
  • De invloed van de OR leren kennen en enkele strategieën hiervoor
  • Het netwerk in kaart brengen van de diverse gesprekspartners van de OR; de bestuurder, achterban, intern en extern deskundigen
  • Basiskennis opdoen van de ARBO-wet en regelgeving en inzicht in de naleving hiervan 


Kom in contact met de achterban

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze online live training is bedoeld voor beginners in de medezeggenschap en vooral de OR-leden die van betekenis willen zijn bij het thema arbeidsomstandigheden.

Soms maken zij deel uit van een VGWM Commissie (VGWM = Veiligheid, gezondheid, Welzijn, Milieu).

We bieden een afwisselend en leuk programma, waarin ruimte is voor de eigen situatie en ervaringen. We spreken OR-leden aan, maar passen het programma desgewenst aan, voor andere vormen van medezeggenschap

De training duurt een dag, met een online ochtendprogramma, online middagprogramma en enkele persoonlijke opdrachten.

De training wordt gegeven door: Danella Zuidema of Stef Soons

 

Instrumenten - Zicht op de invloed van alle betrokkenen

9.30 – 12 uur: Kennismaking met arbeidsomstandighedenRisicobenadering en wettelijk voorgeschreven ARBO.   

12.00 – 13.30 uur: Lunchpauze met huiswerkopdracht

13.30 – 16.00 uur: Uitwerking van een thema naar keuze:

16.00 uur:  Einde programma

  • Aandacht voor een specifiek ARBO-thema of
  • Aandacht voor de RI&E in het eigen bedrijf of
  • Aandacht voor keuzes in de OR om het ARBO-werk te organiseren
  • We sluiten de dag af met uitwisselen van ervaringen rond deze thema’s en bezinning op de eigen rol, taak of bijdrage in de OR

Data

Je kunt je inschrijven voor deze live online training op de volgende data:

Woensdag 22 februari 2023

Dinsdag 30 mei 2023

Donderdag 28 september 2023

Woensdag 20 december 2023           

Tussentijds zijn er pauzes, afgewisseld met individuele opdrachten en werken in break-outroom 

Voorafgaand aan de trainingsdag ontvangt u een beknopte vragenlijst/ voorbereidingsopdracht


De kosten voor deze LOT bedragen € 380,- per persoon (ex BTW)


Desgewenst kunnen we het programma ook aanpassen voor andere vormen van medezeggenschap, zoals de Cliëntenraad of Medezeggenschapsraad of als in-company maatwerktraining aanbieden (online én live).