mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden

Arbeidsomstandigheden

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is een taak voor zowel de werkgever, als voor de werknemer en de OR/VGW-commissie. De ondernemingsraad (OR) is op het gebied van arbeidsomstandigheden een gelijkwaardige gesprekspartner van de bestuurder. Daardoor is het daadwerkelijk mogelijk om het beleid te beïnvloeden. Kennis van de Arbowet is natuurlijk belangrijk. Het is nuttig om te weten waar een werkgever toe is verplicht en welke bevoegdheden de OR heeft als het gaat om arbeidsomstandigheden. Vanuit de Arbowet zal de OR veel met de werkgever moeten afspreken en dat betekent dus nóg meer verantwoordelijkheid voor de OR! Voor alle betrokkenen is het belangrijk, dat elke medewerker veilig en gezond kan werken en dat het werk hem of haar psychisch niet te zwaar belast.

OR training op eigen of externe locatie

Eigenlijk is iedere training puur maatwerk. Als jullie kiezen voor zo'n maatwerktraining, dan voeren wij die training uit op een door jullie gekozen locatie en tijdstip. Of via een door de OR te kiezen software programma, zoals Zoom of Teams.

OR-leden kijken vaak naar ons open-trainingenaanbod, maar willen dan toch een maatwerktraining uit dit aanbod. Wij passen het programma dan aan de specifieke wensen van de betreffende OR aan.

Scroll naar boven