Arbeidsomstandighedenwet: hoe pas je deze toe als werkgever?

Arbeidsomstandighedenwet: hoe pas je deze toe als werkgever?

 

De Arbeidsomstandighedenwet werd in 1999 geïntroduceerd, in 2017 werd deze wet op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Om werkgevers de kans te geven te voldoen aan de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet werd er een overgangsperiode van één jaar ingesteld om bestaande contracten aan te passen op de nieuwe regelgeving. Nu deze termijn is verstreken zal de inspectie SZW toezicht houden op een juiste naleving voor zowel oude als nieuwe contracten. In deze blog zetten we de voornaamste criteria van de Arbeidsomstandighedenwet op een rijtje.

 

Basis contract met bedrijfsarts

Het is verplicht om een basis contract af te sluiten met een bedrijfsarts. In dit contract worden de afspraken vastgelegd die zijn overeengekomen met de arbodienstverlener. Deze afspraken moeten duidelijk en aantoonbaar vastgelegd worden.

 

Vrije toegang voor de bedrijfsarts

Een belangrijk onderdeel in de afspraken met de bedrijfsarts is een vrije toegang tot de werklocatie. Dit geldt voor alle plekken waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Wanneer een bedrijfsarts een kijkje wil nemen op de werkvloer ben je als onderneming verplicht hier toestemming voor te geven.

 

Contact met bedrijfsarts

Volgens de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet moeten werknemers weten hoe ze contact op kunnen nemen met de bedrijfsarts over alle medische klachten, zowel fysiek als mentaal. Ook klachten die niet gerelateerd zijn aan het werk. Er dient een open spreekuur ingesteld te worden voor het personeel.

 

Recht op een second opinion

Het is natuurlijk mogelijk dat de werknemer het niets eens is met de diagnose die gesteld wordt door de bedrijfsarts. Om discussie te voorkomen moet er in het contract duidelijk vermeld worden dat er een recht bestaat op een second opinion. De werkgever is verantwoordelijk voor de bijkomende kosten.

 

Preventiemedewerker aanstellen

Voorkomen is beter dan genezen, dat wordt in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet nog eens duidelijk onderstreept. Om beroepsgerichte ziekten te voorkomen moet er een preventiemedewerker aangesteld worden. Dit kan de ondernemer zelf zijn binnen een kleine organisatie, of een werknemer in een groter bedrijf. De benoeming moet geautoriseerd worden door de personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad, een certificering van deze persoon is vereist.

 

Klachtenprocedure

Er kunnen zich situaties voordoen waarin de werknemer niet tevreden is met de diensten van de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld miscommunicatie, onenigheid, gebrek aan expertise of onprofessioneel gedrag. Volgens de nieuwe regels moet in het contract duidelijk worden opgenomen hoe de werknemer een klacht kan indienen. Dit is van toepassing op zowel gecertificeerde arbodienst artsen als zelfstandig werkende bedrijfsartsen.

 

Ziekteverzuimbegeleiding

In het geval van ziekteverzuim moet ziekteverzuimbegeleiding geregeld worden, dit proces moet volgens de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet duidelijk in het contract worden omschreven. Zowel de werkgever en werknemer zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van de voorwaarden in het contract.

 

Beroepsziekten

De bedrijfsarts is volgens de nieuwe richtlijnen geautoriseerd om een diagnose van beroepsziekte te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het is de bedrijfsarts die deze melding maakt, niet de werkgever. De melding wordt vervolgens opgenomen in het nationale melding- en registratiesysteem.

Reactie plaatsen