arrow_drop_up arrow_drop_down
Test uw kwaliteit van uw arbobeleid
 • Hieronder willen wij je vragen om in te vullen hoe je aankijkt tegen het Arbobeleid in de eigen organisatie.
 • Hoe wordt ARBO beleid aangestuurd vanuit de organisatie?
 • Effectief ARBO beleid vraagt om een gestructureerde heldere aanpak.
 • Ook wel de Ri&e genoemd is verplicht in elke organisatie.
 • De meeste bedrijven zijn verplicht contracten te hebben met een ARBO dienst. Dit zowel voor goedkeuring van de Ri&e als voor het ziekteverzuim en de bedrijfsdarts. Hoewel deze laatste ook als zelfstandige ingehuurd kan worden.
 • De zieke medewerker heeft het recht op inspanning, wederzijds, om te re-integreren.
 • Het is belangrijk om de medewerkers goed voor te lichten op de ARBO maatregels die er zijn. De preventiemedewerker heeft hierin een belangrijke rol.
 • Weten is meten en daarom is het registreren van zaken rondom ARBO van belang.
 • Ook wel BHV, is verplicht in elke organisatie. De preventiemedewerker speelt hier een belangrijke rol in.
 • PSA beleid is verplicht. De preventiemedewerker, vertrouwenspersoon en bedrijfsarts spelen hier en belangrijke rol.
 • Werkdruk is de balans tussen werkbelasting en belastbaarheid van de medewerker
 • ARBO beleid is niet iets van alleen de beleidsmakers. Iedereen moet er van doordrongen zijn dat dit belangrijk is.
 • Periodiek Arbeids Gezondsheidskundig Onderzoek en het Preventief Medisch Onderzoek
 • Elke organisatie is verplicht een spreekuur te organiseren met de bedrijfsarts.
 • Het ARBO beleid kent juridische verplichtingen richting diverse medezeggenschapsorganen.
 • Volgens de ARBO wet moet er volgens de laatste stand der techniek worden ingekocht tenzij

Korte Test OR en ARBO beleid

Test hier hoe jouw kennis als OR, OR-lid of VGWM commissie is en krijg tips hoe deze nu verder te ontwikkelen

gravityforms id="10" title="false"]