mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden

Basiscursus ondernemingsraad

Een basiscursus voor het nieuw gekozen ondernemingsraad vormt de basis voor het effectief functioneren van de ondernemingsraad. Aan de hand van een voorgesprek wordt een programma op maat gemaakt. Onderwerpen die in de basiscursus aan de orde kunnen komen zijn:

  • Inzicht in de Wet op de ondernemingsraden
  • Gezamenlijke doelen en ambities vaststellen
  • formuleren van een visie op medezeggenschap en organisatie
  • versterken van de samenwerking en teamontwikkeling
  • aan de slag met kwaliteiten van de leden van de ondernemingsraad 
  • vaststellen van taakverdeling en werkwijze
  • ontwikkeling van vaardigheden (vergaderen en onderhandelen)
  • werken aan strategische voorbereiding op vergaderingen
  • communicatie met de achterban
  • opstellen van een werkplan
Scroll naar boven