Beknopt lijstje mogelijke OR criteria voor een reorganisatie
26 oktober 2020 
0 min. leestijd

Beknopt lijstje mogelijke OR criteria voor een reorganisatie

Wij kunnen een uitgebreide checklist formuleren met veel mogelijke criteria. Voor de overzichtelijkheid houden we het hier echter bij slechts enkele denkbare toetsingspunten om de OR op gang te helpen en ter bepaling van de gedachten:

– Knelpunten in de organisatie kunnen het beste opgelost worden door een reorganisatie.
– Er moet een managementlaag uit (of juist bij).
– Wijziging van functie-inhoud alleen op vrijwillige basis en onder aanbod van scholing en begeleiding.
– In het veranderingsproces zijn tevoren ijkpunten benoemd.
– De reorganisatie mag niet ten koste gaan van het lopend exploitatiebudget.
– Bevoegdheden moeten lager in de organisatie worden belegd.
– De voortgang van de reorganisatie moet een terugkerend punt in elk werkoverleg zijn.
– Gewijzigde en nieuwe functies moeten opnieuw beoordeeld worden.
– De reorganisatie moet de interne samenhang vergroten.

cartoon: Arend van Dam

Over de schrijver
Wat de OR van mij kan verwachten Ik help ondernemingsraden om een serieuze partner te zijn van de bestuurder en het management. De OR brengt heldere inzichten in. Deze inzichten zijn gestoeld op een stevige relatie met de achterban. Ondernemingsraden functioneren goed, als ze niet steeds vragen stellen en afwachten, maar vanuit hun kracht in een vroeg stadium met een eigen visie komen op de beleidsterreinen die aan de orde zijn. Loopbaan Van oorsprong ben ik Neerlandicus. Later volgde ik marketing en management opleidingen. Tien jaar ben ik (project)manager geweest bij verschillende organisaties. In die rol had ik ook overleg met ondernemingsraden. Als adviseur en trainer heb ik gewerkt voor SBI Formaat, GITP, de Boertien Groep, Segment Opleidingen en Elsevier Congressen. Nu ben ik vele jaren onafhankelijk en kom ik bij uiteenlopende bedrijven en organisaties. Daardoor kan ik oplossingen uit de ene sector met succes inbrengen bij een andere sector Opdrachtgevers Tot mijn opdrachtgevers behoren onder andere Nike European Operations, GreenPeace, Blizzard Entertainment, Nationale Opera en Ballet, de Kamer van Koophandel, Gerechtstolken en -vertalers, Bureaus Jeugdzorg, Amaris Zorggroep, Atlant Zorggroep, Lelie Zorggroep, Zorggroep Manna, Dorcas Hulp & Ontwikkeling, Univé, DSM, Rabobanken, de Vrije Universiteit, gemeenten o.a. Delft, Deventer, Schiedam, Zutphen, provincie Zuid Holland en verschillende ministeries, Defensie, KLM, NedTrain en de Ombudsman. Verbinden Ik ben altijd bezig mensen met elkaar te verbinden. Daar ligt mijn kracht. Hoe belangrijk de ontplooiïng van ieders persoonlijke talenten ook is, de kracht van elke organisatie ligt in synergie: door goed overleg gezamenlijk oplossingen vinden. Mijn visie op medezeggenschap Ondernemingsraden kunnen bedrijven en hun medewerkers helpen om succesvol te zijn. Dat kunnen ze doen door hun praktische kennis en inzicht over de werkvloer en de klanten constructief in te brengen in het overleg. Ondernemingsraden functioneren goed, als ze niet steeds vragen stellen en afwachten, maar vanuit hun kracht in een vroeg stadium met een eigen visie komen op de beleidsterreinen die aan de orde zijn. English In the past I have been a manager of a business unit. I had to sit on the other side of the table, deliberating with Works Councils. Now I train and coach Works Councils and I have done so for many years in Dutch as well as in English.
Reactie plaatsen