Trainingen voor de Clientenraad

Het dagelijks bestuur (DB) van de ondernemingsraad geeft leiding aan het OR-werk. Als dagelijks bestuur zorg je ervoor dat de OR zijn doelen stelt en daar resultaatgericht aan werkt. De voorzitter leidt de OR-vergaderingen en zorgt voor heldere besluitvorming. In de overlegvergadering bewaakt hij/zij dat de OR en bestuurder elkaar goed begrijpen en tot heldere afspraken komen.

Clientenraad trainingen

Training wet op de ondernemingsraden WOR
Basistraining Clientenraad
basistraining ondernemingsraad
Wet Zorg en Dwang en de Clientenraad
blanco
Image description
locatie training ondernemingsraad of PVT

CR training op eigen of externe locatie

Eigenlijk is iedere training puur maatwerk. MZOO biedt iedere CR-training op maat aan. Wanneer gekozen wordt voor een maatwerktraining dan is de uitvoering ervan op een door de CR gekozen locatie en op een tijdstip dat het de CR-leden het beste uitkomt. In de praktijk zien we vaak dat de CR-leden kijken naar ons open-inschrijvingsaanbod en willen dan een maatwerktraining uit het open-aanbod. Het programma wordt dan aangepast  aan de specifieke wensen.