mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden

Coaching

voor medezeggenschapsleden of het -team

Coaching helpt vaak om het werk van de OR, PVT of CR te borgen en te verdiepen.

Bij coaching on the job krijg je, direct in de praktijk, begeleiding van een van onze trainers / coaches. Hierdoor kan je de aangeleerde vaardigheden nog beter in de praktijk brengen.

Coaching kan er ook zijn voor alleen de voorzitter, secretaris of Dagelijks Bestuur.

Wat is het resultaat?

Coaching is een belangrijke aanvulling op bijvoorbeeld een training of scholing. 

  • versterking van de eigen werkwijze
  • vergroten van de invloed van de medezeggenschap
  • van toegevoegde waarde in het overleg met bestuurder en achterban.
  • Sparren met een externe om te horen of jij nou gek bent.:-)
Scroll naar boven