Coronaregels op de werkplek hoe zorgt de OR voor naleving
20 oktober 2020 
3 min. leestijd

Coronaregels op de werkplek hoe zorgt de OR voor naleving

Coronaregels op de werkplek hoe zorgt de OR voor naleving

Onbekend maakt onduidelijk = onzeker

Regelmatig verneem ik van OR-en dat er onduidelijkheid is over welke COVID regels van toepassing zijn op de werkplek. Hoe zit het daar nu mee en op welke manier kan een OR er aan bijdragen, dat de regels helder zijn en vooral ook worden nageleefd? Coronaregels op de werkplek hoe zorgt de OR voor naleving. Is een dringend advies van de overheid ook een verplichte regel voor de werkgever? Kan de werkgever andere regels vaststellen dan de overheid, of in strijd met de regels van de overheid? Al deze vragen hebben geleid tot deze blog over de rol van de OR, als de bestuurder heldere regels formuleert en deze communiceert aan de medewerkers.

Coronaregels op de werkplek hoe zorgt de OR voor naleving: enkele vast en zeker bekende uitgangspunten:

 1. Elke werkgever zegt dat de gezondheid van de werknemer en het beschermen van de gezondheid voorop staat.
 2. Elke werkgever zegt dat hij zich aan de adviezen van de overheid wil houden.
 3. Organisaties bij wie onevenredig veel coronagevallen voor komen, lopen het risico voor een bepaalde termijn gesloten te worden.
 4. Bij veel organisaties geldt dat als een werknemer zich niet goed voelt, deze niet hoeft te verschijnen op zijn werk. Of hij/zij nu kenmerken heeft van corona of niet.
 5. Alle organisaties hebben een goed beschreven corona-protocol.
 6. Werknemers hebben er belang bij om niet ziek te worden, voor zichzelf, voor hun naasten en voor hun werkgever.

Rol van de OR bij de naleving van de Coronaregels

Wat kan je als OR doen om te zorgen dat jullie collega’s en jullie zelf met een gerust hart aan het werk kunnen al of niet op locatie? Welke rol heeft de OR in de voorlichting en bekendmaking van bestaande regels, protocollen en werkinstructies?

De OR heeft een bevorderende taak bij de naleving van regels zoals die op en in de organisatie van toepassing zijn. Gevolg van deze rol is dat de OR aandacht kan vragen voor het naleven van de bestaande regels bij de collega’s. Hoe doe je dat in de praktijk? Dus hoe zorgt de OR dat Coronaregels op de werkplek worden nageleefd!

Aandacht vragen voor de regels vanuit de OR

Hoe vraag je aandacht voor de regels waarvan jullie weten dat iedereen ze belangrijk vindt (zie de uitgangspunten). Dat kan de OR op verschillende manieren doen. Let op: Je kan geen regels uitdragen die niet door jullie organisatie bekend gemaakt zijn of worden uitgedragen. Dus maak gebruik van bestaande protocollen en verwijs eventueel naar openbare bronnen zoals de leiding van de organisatie die uitdraagt. Coronaregels op de werkplek hoe zorgt de OR voor naleving:

Manieren van communiceren over de Coronaregels

Welke manieren zijn er:

 1. Schriftelijk door pamfletten en prikborden;
 2. Per email;
 3. Nieuwsbrief van de OR;
 4. Intranetsite;
 5. Yammer en andere eigen interne communicatiemiddelen.

Afhankelijk van het medium zal een bericht korter of langer zijn en kan je verwijzen naar de bronnen op jullie eigen intranet-site of de site van je werkgever . Voor al deze communicatie heb ik een basistekst opgesteld die je kan gebruiken om helder te maken waarover het gaat. Let op dat je dit bericht meer dan één keer verspreid!!! Minstens 4 keer over bijvoorkeur verschillende media en vormen. Ook voor dit bericht geldt de kracht van herhaling.

Voorbeeld tekst voor een bericht ten aanzien van: Coronaregels op de werkplek hoe zorgt de OR voor naleving

Beste collega,

Sinds maart dit jaar zijn we in Nederland geconfronteerd met de gevolgen van het Corona-virus. Ook onze organisatie heeft in verband met Corona een set van afspraken gemaakt voor alle werknemers. Aanleiding voor dit bericht zijn vele vragen die wij op de werkvloer horen.

Graag willen we een paar afspraken nogmaals onder de aandacht brengen die wij van onze werkgever doorgekregen:

 1. Heb je klachten volg dan de RIVM richtlijnen en het advies van de regering zoals dat ook bekend gemaakt is door onze werkgever.
  1. Meld je af bij onze werkgever.
  2. Bevestig per email dat je vanwege klachten afwezig bent en mogelijk vanwege contact met een besmette persoon.
  3. Op deze manier is duidelijk dat jij afwezig bent vanwege corona.
 2. Wij leven het protocol na om verspreiding van het virus te voorkomen en om te zorgen dat onze organisatie niet het risico loopt gesloten te worden door het niet naleven van de regels.
 3. Dus is een advies een regel? Voor onze werkgever wel! Want de organisatie, onze werkgever ondervindt wel degelijk gevolgen als wij deze adviezen niet opvolgen.
 4. Wil je weten welke regels in onze organisatie gelden? Kijk dan hier:
  1. Link naar protocollen
  2. Link naar brancheorganisatie of RIVM
 5. Hou contact met je collega’s op een veilige manier. Als je in quarantaine zit, heb je alleen contact via telefoon, email of videobellen.

 

Het zou fijn als je deze afspraken met je collega’s bespreekt zodat wij er met zijn allen voor zorgen dat het virus minder kans krijgt.

Vragen over het OR werk en naleving van regels, de Coronaregels of andere regels en afspraken?

Heb je vragen, kijk dan zelf naar de protocollen en afspraken. Heb je daarna nog vragen, bespreek deze dan met je leidinggevende. Worden regels niet nageleefd? Bespreek ook dit met je leidinggevende om te voorkomen dat onze organisatie gesloten wordt. Kom je er niet uit met je leidinggevenden! Stap dan naar de OR.

 

Succes en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

De ondernemingsraad

 

EINDE voorbeeld tekst

 

Deze tekst kan je denk ik op meerdere plekken gebruiken. Je kunt hem  langer of korter maken. Zorg dat jullie communiceren vaker dan je dan je denkt! Voor jezelf en voor elkaar.

Heb je vragen over coronabeleid en de rol van de OR, dan kan je daarmee terecht bij MZOO via de website www.mzoo.nl of via www.leden.mzoo.nl

Over de schrijver
Reactie plaatsen