Cursus Arbeidsvoorwaarden

Als OR-lid, MR- dan heb je behoefte aan basiskennis

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bevat de spelregels voor de OR. Inzicht in de bedoeling van de wet is zeker zo belangrijk als kennis van de regels. Het gaat om het goed functioneren van de ondernemingsraad. We helpen je graag op weg om in de OR een steentje bij te dragen.

Aan de slag met de Wet op de ondernemingsraden

 • wat is de taak en de positie van de ondernemingsraad?;
 • wat zijn de belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad?;
 • hoe pas je in de praktijk de wet op de ondernemingsraden toe?.

Ontdek de mogelijkheden voor de ondernemingsraad

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is de basis voor het werk in de ondernemingsraad. In de Wet worden de rechten en plichten geregeld voor de ondernemingsraad. De basiselementen van de WOR worden pas zichtbaar zodra de bestuurder (directeur) een ingrijpende beslissingen wil nemen. In de meeste gevallen moet hij de ondernemingsraad hierover inlichten en advies vragen.

Belangrijke besluiten op het gebied van personeelsbeleid hebben zelfs de instemming van de ondernemingsraad nodig. En daarnaast mag de ondernemingsraad zelf met initiatiefvoorstellen komen.

Hoe pas je het adviesrecht en instemmingsrecht in de dagelijkse praktijk toe? Hier gaan we in de training uitvoerig op in. En na het volgen van deze training zitten de (nieuwe) OR-leden snel op vlieghoogte met de andere, meer ervaren leden van de ondernemingsraad.


Wat leer je tijdens deze cursus Wet op de ondernemingsraden?


 • je leert hoe om te gaan met het adviesrecht;
 • je leert wat het instemmingsrecht betekent;
 • welke informatie de ondernemingsraad nodig heeft;
 • hoe je het initiatiefrecht kan toepassen in de praktijk;
 • welke mogelijkheden je hebt tijdens het overleg- en bespreekrecht;
 • wat het beroepsrecht betekent.

Daarnaast gaan we in op belangrijke vragen, zoals:

 • hoe en op welke wijze schakel je extern deskundigen in;
 • valt een pilot onder het adviesrecht?;
 • hoe je tot een advies kan komen.
Voor wie is de cursus Wet op de ondernemingsraden bedoeld?


De cursus wet op de ondernemingsraden is voor iedereen die in de ondernemingsraad actief is. Maar ook voor mensen die zich kandidaat hebben gesteld voor de ondernemingsraad of voor leden van ondernemingsraden die al meer ervaring hebben. 

Praktische opzet van de cursus

Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we aan de slag: welke mogelijkheden zijn er en hoe zet je die in en welke keuzes kunnen gemaakt worden. 

Wat behandelen wij?

De volgende artikelen worden in deze cursus behandeld:

 • artikel 23 - het initiatiefrecht.
 • artikel 24 - de bespreking van de algemene gang van zaken.
 • artikel 25 - het adviesrecht.
 • artikel 27 - het instemmingsrecht.
 • artikel 28 - bijzondere bevoegdheden ondernemingsraad.
 • artikel 31 - het informatierecht


Data en Locatie

Schrijf je hieronder in voor de cursus Wet op de ondernemingsraden

[gravityforms id="2" title="false"]