arrow_drop_up arrow_drop_down

Praktisch, Actief Doen en Ervaren!

Al onze cursussen zijn praktisch en doelgericht. Je ontvangt veel persoonlijke aandacht en is er voldoende ruimte voor specifieke vragen. De cursussen worden gegeven door ervaren trainers met veel ervaring uit de eigen praktijk.

Maatwerkcursus OR

Een cursus waarbij het medezeggenschapsorgaan zelf bepaald wat aan de orde moet komen. De eigen praktijk staat centraal.

Basiscursus OR

Deze basiscursus is vooral geschikt voor medezeggenschapsorganen die net na verkiezingen zijn gestart. Of nog geen cursus hebben gevolgd.

WOR cursus

In deze cursus over de Wet op de ondernemingsraden gaan we aan de slag met de belangrijkste bevoegdheden uit de wet op de ondernemingsraden.