arrow_drop_up arrow_drop_down

Praktisch, Actief Doen en Ervaren!

Al onze cursussen zijn praktisch en doelgericht. Je ontvangt veel persoonlijke aandacht en is er voldoende ruimte voor specifieke vragen. De cursussen worden gegeven door ervaren trainers met veel ervaring uit de eigen praktijk.

Maatwerkcursus OR

Een cursus waarbij het medezeggenschapsorgaan zelf bepaald wat aan de orde moet komen. De eigen praktijk staat centraal.


OOK in E- of Online versie beschikbaar

Basiscursus OR

Deze basiscursus is vooral geschikt voor medezeggenschapsorganen die net na verkiezingen zijn gestart. Of nog geen cursus hebben gevolgd.

OOK in E- of Online versie beschikbaar

WOR cursus

In deze cursus over de Wet op de ondernemingsraden gaan we aan de slag met de belangrijkste bevoegdheden uit de wet op de ondernemingsraden.


OOK in E- of Online versie beschikbaar

Bloggen en Vloggen

Met een blog of vlog benader je de achterban echt op een andere wijze.

Leer in 1 dag hoe

Basiscursus ARBO

Arbo beleid is een groot en belangrijk onderdeel van het werk als medezeggenschap. Wat houdt het in, hoe krijg en behoudt je grip op het ABRO beleid

Vergaderen

Als medezeggenschap vergaderen we heel wat af. Digitaal en aanwezig in dezelfde ruimte.

Hoe doe je dit effectief, wat zijn de trucs en de tips.

Achterban communicatie

Als belangenbehartiger moet je communiceren met je achterban. Maar hoe zorg je ervoor dat ze jou voeden en vergoot je daarmee jouw invloed

Pro actieve OR?MR

Non verbale communicatie

Vergroot je invloed door bewust inzetten van je non-verbale communicatie.