mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden

Dagelijks bestuur van de OR

Het dagelijks bestuur (DB) van de ondernemingsraad geeft leiding aan het OR-werk.

Als dagelijks bestuur zorg je ervoor dat de OR eigen doelen stelt en daar resultaatgericht aan werkt.

De voorzitter leidt de OR-vergaderingen en zorgt voor heldere besluitvorming.

In de overlegvergadering bewaakt hij/zij dat de OR en bestuurder elkaar goed begrijpen en tot heldere afspraken over resultaat komen.

OR training op eigen of externe locatie

Eigenlijk is iedere training puur maatwerk. Als jullie kiezen voor zo'n maatwerktraining, dan voeren wij die training uit op een door jullie gekozen locatie en tijdstip. Of via een door de OR te kiezen software programma, zoals Zoom of Teams.

OR-leden kijken vaak naar ons open-trainingenaanbod, maar willen dan toch een maatwerktraining uit dit aanbod. Wij passen het programma dan aan de specifieke wensen van de betreffende OR aan.

Scroll naar boven