mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden
4 minuten leestijd

Faciliteiten als OR

Inhoudsopgave

Met enige regelmaat krijgen wij als trainers de vraag hoe het nu geregeld is met de faciliteiten voor de leden van de ondernemingsraad. En laatst kreeg ik nog de vraag pof je dit nu formeel moet vastleggen in regels of dat je het ook meer op informele basis met elkaar kan afstemmen.

Voor de wettelijke tekst verwijs ik naar artikel 17, 18, 22 van de De Wet op de Ondernemingsraden:

Vertaald komt dit kort gezegd het op het volgende neer:

 1. Als ondernemingsraad en commissie bepaal je zelf hoe vaak en hoe lang je vergadert. Dit vraagt wel een redelijkheid en billijkheid maar het is aan de raad of commissie om dat te bepalen. De vergadertijd valt het liefst onder werktijd en behoort tot de faciliteiten van de OR.
 2. Voor de vergadertijd van het formele overleg met de bestuurder geldt, dat dit in samenspraak met de bestuurder bepaald wordt (tijd en frequentie) en dat deze uren ook vallen onder de faciliteiten van de OR.(zie ook punt 10)
 3. Daarnaast heeft elk OR-lid recht op 5 dagen scholing per jaar per zittingsperiode. Dit betekent dat een OR-lid die een termijn van 3 jaar heeft 15 dagen scholing mag verdelen over deze 3 jaar. De tijd wordt ook gecompenseerd.
 4. Naast de vergadertijd en scholing heeft elk OR-lid recht op een aantal uren om het OR-werk te kunnen doen. Denk aan voorbereiding van vergaderingen, het lezen van stukken, het contact met collega’s of deskundigen enz. Hiervoor geldt dat dit minimaal 60 uur per jaar moet zijn maar dat er wel degelijk rekening gehouden moet worden met de structuur en cultuur van de organisatie.
 5. Elk OR-lid mag gebruik maken van faciliteiten die in de organisatie aanwezig zijn of redelijkerwijs in gebruik. Dus als het gebruikelijk is om papiervrij te werken dan moet een OR-lid ook een laptop of tablet hebben om ook papierloos te kunnen werken.
 6. Voor commissieleden geldt dat zij ook nog recht hebben op 3 dagen scholing per jaar per termijn.

Berekening voorbeeld:

Een OR vergadert 6x per jaar met de bestuurder en de vergadering duurt 2 uur           = 12 uur.

De OR vergadert zelf 10x per jaar 3 uur                                                                               = 30 uur

Men heeft geen extra uren voor het OR-werk                                                                     = 60 uur

                                                                                                                                                 = 102 uur

102 uur gedeeld door 12 maanden is 8,5 uur per maand. Of rekening houdend, dat de OR ook vakantiedagen heeft en dus geen 52 weken per jaar werkt, maar zeg 48 weken, 2 uur per week.

Ik heb de scholing bewust er niet bij gerekend omdat deze vaak als extra dagen worden ingepland en niet als een wekelijkse compensatie.

Formeel vastleggen of informeel invullen:

Ik had laatst een bedrijf waarin de bestuurder moeite had met het vastleggen van een compensatie per week. De bestuurder was meer van het principe: as jij het nodig hebt dan neem je de uren en regel je dit met je leidinggevende. Echter OR-leden ondervonden dat dit soms erg lastig was om het zo in te vullen en wilde graag een formele regeling van x-uren per week.

Het is moeilijk om daar een éénduidig antwoord op te zeggen. Het heeft te maken met de cultuur van een organisatie en de dynamiek in een organisatie. In basis is helderheid misschien wel een goede raadgeving. Helderheid in de zin dat iedereen weet dat als je in de OR zit, je een bepaald aantal uren gecompenseerd krijgt. Dit kan of door het verminderen van taken of door het opplussen van het arbeidscontract voor de tijd dat iemand in de OR zit. OF als de cultuur is dat iedereen inde lijn weet dat een OR-lid tijd mag vrijmaken als dit nodig is en dat ook toestaat, dat dit dan ook voldoende kan zijn.

Het begint te schuren als er andere belangen of regelingen zijn. De wet is helder namelijk dat de ondernemer het OR-lid in staat moet stellen om het OR-werk naar redelijkheid en billijkheid te kunnen doen. Dat betekent ook kwalitatief goed werk kan doen en daarvoor heeft een OR-lid tijd nodig. Als het schuurt is et misschien wel goed om het formeel vast teleggen. Hoewel je altijd kan afvragen of het formeel vastleggen ook voorkomt dat het gaat schuren.

Aan de andere kant mag je van een bestuurder verwachten dat hij de boodschap uitstraalt dat het OR-werk belangrijk is en dat hij aanspreekbaar is op het feit dat er binnen zijn of haar organisatie OR-leden niet in de gelegenheid zijn om het OR-werk goed uit te oefenen. Van een bestuurder mag verwacht worden dat hij of zij dan de betreffende leidinggevende of manager aanspreekt op dit feit.

Maar wij kennen allemaal de praktijk dat bestuurders geen fan zijn van OR-werk en  dus ook niets formeel of informeel regelen.

Mocht je in deze situatie komen, lees dan het volgende blog: help we hebben geen faciliteiten (mzoo.nl) 

 Tips

 1. Bepaal als OR wat je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen.
 2. Bespreek met de bestuurder af hoe je met de uren omgaat. Vastleggen of onderling regelen.
 3. Spreek je leidinggevende aan en vraag eventueel de voorzitter van de OR om hierbij aan te sluiten.
 4. Als voorzitter spreek je de bestuurder aan als het niet goed gaat en bekijk je samen hoe het anders kan.
 5. Weet waar je rechten zijn maar gebruik deze niet in het gesprek. Het begint met een dialoog met de bestuurder i.p.v. een opstart naar de rechtbank.
delen
delen
delen
delen

Laat een reactie achter

0 0 stemmen
Article Rating
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x
Scroll naar boven