mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden

Financiële cijfers begrijpen

Wat zou het mooi zijn dat je als ondernemingsraad eindelijk die cijfers zou snappen! Die cijfers geven niet alleen inzicht in de financiële situatie van de organisatie, maar geven ook informatie over keuzes waar het beleid op wordt gericht. Aan het eind van deze training ken je de financiële basisbegrippen, kun je de jaarrekening en begroting lezen en weet je wanneer je welke vragen kunt stellen in het overleg met de bestuurder.

OR training op eigen of externe locatie

Eigenlijk is iedere training puur maatwerk. Als jullie kiezen voor zo'n maatwerktraining, dan voeren wij die training uit op een door jullie gekozen locatie en tijdstip. Of via een door de OR te kiezen software programma, zoals Zoom of Teams.

OR-leden kijken vaak naar ons open-trainingenaanbod, maar willen dan toch een maatwerktraining uit dit aanbod. Wij passen het programma dan aan de specifieke wensen van de betreffende OR aan.

Scroll naar boven