Hopelijk ga je nooit een faillissement meemaken!
26 oktober 2020 
in Corona
1 min. leestijd

Hopelijk ga je nooit een faillissement meemaken!

Als het toch gebeurt kan de OR meer betekenen, dan je misschien denkt. Bij het aanvragen van surseance van betaling of faillissement heeft de OR weliswaar geen adviesrecht. Echter over de daarop volgende besluiten heeft de OR dat wel, tenminste voor zover die gaan over de onderwerpen die genoemd zijn in artikel 25 lid 1 WOR.

Ook kan de OR bezwaar aantekenen bij de rechtbank tegen de uitspraak, nadat surseance of faillissement is aangevraagd.

Surceance van betaling:
De organisatie blijft ‘gewoon’ doordraaien met dezelfde juridische verplichtingen. Ook de OR behoudt al zijn rechten. En de WOR bestuurder blijft WOR bestuurder. Er komt alleen een bewindvoerder naast, die de belangrijke besluiten neemt. Er wordt gekeken of een doorstart mogelijk is (of een andere oplossing). Dit duurt doorgaans niet lang dus als OR moet je initiatief nemen. Ga direct met de bewindvoerder aan tafel en maak afspraken. Laat ook naar buiten toe weten wat je van zaken vindt. Maak ook afspraken met de bewindvoerder, dat je nog steeds gesprekspartner bent als er een faillissement uitgesproken wordt, want dan ontstaat er een onduidelijke situatie.

Faillissement:
De door de rechter aangestelde curator is de WOR bestuurder. De directie heeft niets meer te zeggen. De Curator moet alle voorgenomen besluiten (verkoop, eventueel van onderdelen, reorganisatie) aan de OR voorleggen. Op grond van de jurisprudentie heeft de OR geen rol bij het besluit over te gaan tot liquidatie zonder een doorstart te onderzoeken. Ga direct met de curator aan tafel.

Pre-pack faillissement:
Dat is een vorm van surseance van betaling, maar dit wordt niet gepubliceerd. Dit is niet geregeld in de Nederlandse wetgeving. Niet alle rechters werken er aan mee. De rechtbank benoemt een toekomstige curator. Die krijgt pas bevoegdheden als het faillissement daar is. Als een doorstart voorbereid is volgt het faillissement. Het voordeel boven surseance is: geen ruchtbaarheid of pottenkijkers. De OR moet hier net zo handelen als bij surseance van betaling. Naar buiten toe misschien terughoudender zijn. Alles zal echter onder strikte geheimhouding plaats vinden. De kans is dus groot, dat ook de OR in dit stadium hiervan niet op de hoogte gesteld wordt.

Over de schrijver
Wat de OR van mij kan verwachten Ik help ondernemingsraden om een serieuze partner te zijn van de bestuurder en het management. De OR brengt heldere inzichten in. Deze inzichten zijn gestoeld op een stevige relatie met de achterban. Ondernemingsraden functioneren goed, als ze niet steeds vragen stellen en afwachten, maar vanuit hun kracht in een vroeg stadium met een eigen visie komen op de beleidsterreinen die aan de orde zijn. Loopbaan Van oorsprong ben ik Neerlandicus. Later volgde ik marketing en management opleidingen. Tien jaar ben ik (project)manager geweest bij verschillende organisaties. In die rol had ik ook overleg met ondernemingsraden. Als adviseur en trainer heb ik gewerkt voor SBI Formaat, GITP, de Boertien Groep, Segment Opleidingen en Elsevier Congressen. Nu ben ik vele jaren onafhankelijk en kom ik bij uiteenlopende bedrijven en organisaties. Daardoor kan ik oplossingen uit de ene sector met succes inbrengen bij een andere sector Opdrachtgevers Tot mijn opdrachtgevers behoren onder andere Nike European Operations, GreenPeace, Blizzard Entertainment, Nationale Opera en Ballet, de Kamer van Koophandel, Gerechtstolken en -vertalers, Bureaus Jeugdzorg, Amaris Zorggroep, Atlant Zorggroep, Lelie Zorggroep, Zorggroep Manna, Dorcas Hulp & Ontwikkeling, Univé, DSM, Rabobanken, de Vrije Universiteit, gemeenten o.a. Delft, Deventer, Schiedam, Zutphen, provincie Zuid Holland en verschillende ministeries, Defensie, KLM, NedTrain en de Ombudsman. Verbinden Ik ben altijd bezig mensen met elkaar te verbinden. Daar ligt mijn kracht. Hoe belangrijk de ontplooiïng van ieders persoonlijke talenten ook is, de kracht van elke organisatie ligt in synergie: door goed overleg gezamenlijk oplossingen vinden. Mijn visie op medezeggenschap Ondernemingsraden kunnen bedrijven en hun medewerkers helpen om succesvol te zijn. Dat kunnen ze doen door hun praktische kennis en inzicht over de werkvloer en de klanten constructief in te brengen in het overleg. Ondernemingsraden functioneren goed, als ze niet steeds vragen stellen en afwachten, maar vanuit hun kracht in een vroeg stadium met een eigen visie komen op de beleidsterreinen die aan de orde zijn. English In the past I have been a manager of a business unit. I had to sit on the other side of the table, deliberating with Works Councils. Now I train and coach Works Councils and I have done so for many years in Dutch as well as in English.
Reactie plaatsen