mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden

Hulp of begeleiding voor de ondernemingsraad 

Als ondernemingsraad moet je van alle markten thuis zijn. In sommige situaties zoals bijvoorbeeld bij ingrijpende veranderingen hebben ondernemingsraden onvoldoende kennis van en inzicht in de complexe materie waarmee ze van doen krijgen. Ook de rol van een constructieve én kritische gesprekspartner en positiebepaling van de ondernemingsraad is soms lastig. De  OR heeft advies- en instemmingsrecht, maar hoe gebruik je  dat zo effectief mogelijk? MZOO begeleidt en adviseert ondernemingsraden bij het OR-werk.

Waar kunnen we de ondernemingsraad mee helpen?

  • Hulp bij de adviesaanvraag
  • Hulp bij een instemmingsverzoek
  • Hulp bij reorganisatie of fusie/overname
  • Beoordeling Jaarverslag (Balans, Verlies- en winstrekening/Resultatenrekening)
  • Hulp bij het formuleren van het OR-reglement
  • Oprichten van een ondernemingsraad 
  • Hulp bij de communicatie met de achterban
Scroll naar boven