invloed door visie

Invloed door visie

Heb jij wel eens het gevoel, dat de ondernemingsraad op achterstand staat bij de bestuurder? Achterstand in informatie, in kennis, in ondersteuning en in macht? Een begrijpelijke reactie is dan, dat de OR de bestuurder bestookt met veel vragen. Maar vragen stellen leidt niet tot invloed. Het toont eerder dat de OR zich afhankelijk opstelt van de bestuurder. Uit onderzoek blijkt dat OR-en vaak te laat komen met hun eigen visie op belangrijke onderwerpen. Invloed hebben begint ermee, dat de OR van meet af aan een visie heeft op elk belangrijk beleidsonderwerp en hierover constructieve en inhoudelijke gesprekken voert met de bestuurder. OR en bestuurder laten zich in deze gesprekken wederzijds beïnvloeden. Mocht dit gesprek niet leiden tot de gewenste invloed, dan kan de OR overstappen naar de ondehanderlingsmodus. Daarover vind je op deze site de training ‘Onderhandelingskracht’.

Wat gaan we doen?

Met behulp van de Navigator Werkmethode onderzoeken we hoe de OR van begin af aan zijn visie formuleert op een beleidsonderwerp. We zien hoe de OR zonder enige informatie van de bestuurder criteria kan formuleren over elk denkbaar beleidsonderwerp. De OR bestaat namelijk uit medewerkers die het bedrijf en de werkvloer heel goed kennen. Zij weten wat ertoe doet voor de medewerkers en voor de klanten. Zij weten dus ook wat wel werkt en wat niet. De bestuurder weet dit veel minder, want die is veel minder op de werkvloer en veel minder in contact met de klanten.  

Aan de slag met de praktijk

  We bespreken hoe de OR criteria kan formuleren, waar alle leden achter staan.
  Vervolgens selecteren wij gezamenlijk enkele onderwerpen, die op dat moment aan de orde zijn bij de bedrijven van de deelnemers.
  Vanuit het inzicht van de deelnemers formuleren wij stap voor stap en systematisch mogelijke lijsten met criteria over dit onderwerp. Criteria waar alle OR-leden achter staan.
  Tenslotte maken wij Plannen van Aanpak hoe de OR met behulp van deze lijsten met criteria de dialoog hierover start met de bestuurder en er vervolgens voor zorgt dat deze visies op de agenda blijven staan.
   

Programma

 • Kennismaking en samen focus bepalen
 • De pijlers van de Navigator Werkmethode 
 • Criteria in plaats van oplossingen
 • Methode om tot gedeelde criteria te komen
 • Beleidsonderwerpen selecteren van de deelnemers
 • Gezamenlijk systematisch criteria opstellen
 • Plan van Aanpak opstellen
 • Vastleggen wat geleerd en ontwikkeld is
 • Afronding

Kenmerken

 • Navigator Werkmethode van de ondernemingsraad en PVT
 • Programma van een hele dag (ochtend en middag)
 • Maximaal aantal deelnemers: 12