mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden

De OR-Jaaragenda in één oogopslag

Als je de planning van de OR perfect wil organiseren

Veel onderwerpen, waar de OR invloed op wil uitoefenen, zijn vooraf al bekend. De OR-leden zullen zich dan nog wel moeten inwerken en de besluitvorming voorbereiden. Soms is een onderwerp onverwacht en acuut. Dat kan verwarrend zijn, maar de OR heeft de organisatie hiervan zelf in de hand. De kwaliteit van de inbreng in het overleg met de bestuurder en andere betrokkenen wordt zeer bevorderd, als de organisatie en afstemming binnen de OR onderling goed is.

 • Frustrerend is het, als het de OR niet lukt, om zijn doelen niet goed uit te kunnen voeren
 • Heel jammer ook, als de talenten van de OR-leden ongebruikt blijven en hun invloed beperkt
 • Soms wordt de druk gevoeld, alle onderwerpen tegelijkertijd te behandelen, terwijl er op ander moment niets te doen is
 • Verschil in verwachtingen leidt mogelijk zelfs tot conflicten onderling
 • Echt kwalijk is het ook, als de druk die wordt ervaren, vooraf al een belemmering vormt voor collega’s, om zich kandidaat te stellen voor de OR
 

Het hoeft niet zo te zijn

De OR kan aansluiten bij jaarcyclus van het MT, en tijd hebben voor de bedrijfsstrategie, de financiële stand van zaken, personeelswerving en ontwikkeling, zorg voor veilig en gezond werk, tegen een goede beloning. Als je de hoofdzaken kunt onderscheiden en spreiden over het jaar, hou je ook ruimte voor onverwachte en actuele zaken

 • Op elk moment in het jaar zijn er afwisselend boeiende en spannende onderwerpen behapbaar te maken en bij voorkeur niet alles tegelijk
 • De taken kunnen verdeeld worden zodat ze bij iedereen passen – en de leden hierop aanspreekbaar zijn op het juiste moment
 • De OR kan zo een geolied team zijn
 • Het grootst is de invloed van de OR, als deze met een bijdrage komt op het moment dat de bestuurder hier ook mee bezig is
 • Er zijn Ondernemingsraden die dit goed lukt en die hier met trots op terug kunnen kijken.

 

Jij kunt zorgen dat je hier ook bij hoort. Dit kun je bereiken met een zorgvuldige planning:

 • Als duidelijk is wat de onderwerpen zijn die leven, zowel bij de bestuurder als bij de achterban
 • Wanneer de bijeenkomsten vooraf gepland worden (en de aanwezigheid van de OR-leden en de vakanties)
 • De taken van het Dagelijks Bestuur en Commissies is afgebakend
 • De OR-leden zich kunnen voorbereiden op de bijeenkomsten
 • Duidelijk is wanneer de besluitvorming plaatsvindt om optimaal invloed uit te oefenen

MZOO ontwierp een hulpmiddel voor de OR om dit nog makkelijker te maken

Om de OR hierbij te ondersteunen ontwikkelde MZOO een interactieve ‘ MZOR ‘ Jaarplanner.

MZOO heeft hier alvast de vaak voorkomende onderwerpen opgenomen, herkenbaar voor bijna iedere OR en aan te passen door jullie zelf

Wij beloven, dat de uitwerking hiervan door het MZOO-team van professionele trainers en adviseurs ook een leidraad zal zijn, in het komende seizoen.

Zo maken we maandelijks blogs, een podcasts en een nieuwsbrief over de actualiteiten die voor de OR van belang zijn.

 

De MZOR-Jaarplanner bestellen kan vanaf vandaag 

Gratis !  Hoe dat lees je hieronder

 • Webinar met extra tips hoe die te gebruiken in .. augustus en/of september – opgeven kan nu al
 • Door het jaar heen bieden we kosteloos een serie Webinars met de thema’s uit de MZOR-Jaarplanner, – een overzicht vindt u hier…
 • En daar waar nodig helpen wij graag mee om op maat oplossingen te vinden voor de vraagstukken in de OR. Desgewenst helpen wij ook bij inhoudelijk inzicht  en de voorbereiding van de besluitvorming

MZOO heeft een team van trainers beschikbaar (op data en onderwerp)

Met behulp van deze MZOR-Jaarplanner kun jij:

 • Bij het begin van het seizoen een goede planning maken op basis van de inschatting van de onderwerpen die op de OR afkomen
 • Afspreken onderling, hoe en door wie deze onderwerpen in de OR voldoende zijn voorbereid om de juiste inbreng te bepalen
 • Dit overzicht op maat invullen
 • Ervoor zorgen, dat het OR-werk het hele jaar door interessant is en niet overbelast op piekmomenten
 • Ruimte maken voor vakantie, in en uitroosteren OR-leden en andere bij het overleg betrokken personen

 

Scroll naar boven