mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden

Maatwerkcursus Medezeggenschap

Een maatwerkcursus voor de ondernemingsraad met onderwerpen op de agenda die worden aangedragen door de ondernemingsraad zelf. Het kan zijn dat de OR een adviesaanvraag heeft ontvangen of een instemmingsverzoek en die ze uitvoerig bespreekbaar willen maken tijdens een maatwerkcursus. Maar het kan ook zijn dat we samen aan de slag gaan met de werkwijze van de OR. Dan is het fijn om een training op maat te krijgen. MZOO geeft vrijwel uitsluitend maatwerkcursussen aan de OR. We komen graag langs voor een intakegesprek om meer te horen over jullie organisatie en de actuele situatie. Aan de hand daarvan maken we voor jullie een programma voor de training

Online training? kijk dan hier voor enkele voorbeelden

Scroll naar boven