Onderhandelen voor MZ-leden

Hoe je het went of keert. Een overlegvergadering is in een zekere mate onderhandelen. Het gesprek is er op gericht de overlegpartner zijn voorlopig besluit te laten aanpassen. Zeker wordt het onderhandelen als al in een vroeg(er) stadium om de mening van de medezeggenschap wordt gevraagd. Dat vraagt een aantal vaardigheden van degenen die het woord voeren. Het vraagt ook van de medezeggenschap te weten wat het wil.


Je kan niet onderhandelen als er geen duidelijk standpunt is over wat de medezeggenschap wil aanpassen of wil bereiken als het in een vroeg stadium wordt betrokken in het proces.

Wat levert het je op?

  • Je leert hoe je je grenzen bepaalt en hoe je die bewaakt;
  • Je weet hoe een onderhandelingsproces verloopt;
  • Je leert hoe je de achterban kan betrekken in het onderhandelingsproces;
  • Je leert hoe je strategisch je doel kan bereiken.

Wil je meer bereiken in het overleg met de bestuurder?

Wij kunnen de MZ helpen met:

Leren achterhalen belangen bestuurder

Hoe kan je achterhalen wat het belang of de belangen van de bestuurder zijn en hoe kan je daar gebruik van maken?

Creatief nadenken over oplossingen

Creatief omgaan met verschillende onderdelen van het communicatieproces en oplossingen inbrengen.

Goed contact met de achterban

Maak gebruik van de kennis van de achterban in het onderhandelingsproces en zorg dat je sterk staat.
De bestuurder is vaak goed getraind om te onderhandelen. De ondernemingsraad heeft in het eigen werk vaak minder ervaring met onderhandelen.

Daardoor vindt de ondernemingsraad het vaak lastig om effectief te onderhandelen met de bestuurder.

In deze training leert de ondernemingsraad meer te bereiken met onderhandelen volgens de methode van Mastenbroek. Met deze praktische onderhandelingstechniek achterhaalt de ondernemingsraad stapsgewijs de echte belangen van de bestuurder en denkt de ondernemingsraad na over creatieve oplossingen. 


Neem contact met ons op voor een gezamenlijke training met de voltallige ondernemingsraad of wanneer je zelf of met een aantal MZ-leden aan de slag met onderhandelen? Schrijf je dan in via onderstaande button. Met plezier sturen wij een offerte!