Ondernemingen moeten de mens zien
28 oktober 2020 
0 min. leestijd

Ondernemingen moeten de mens zien

Sinds de tweede wereldoorlog worden bedrijven en organisaties steeds bureaucratischer vorm gegeven en aangestuurd. In het begin was dat een succesvolle benadering, maar het is inmiddels uit de hand aan het lopen. Mensen voelen zich als consument en burger of beter: als mens niet meer erkend in hun zijn. Zij krijgen het gevoel dat zij er zijn voor de organisatie i.p.v. andersom. Het helpt niet om als organisatie te roepen dat je klantgericht bent. Daar trappen de mensen niet in. Uit de daden van organisaties blijkt of ze de cliënt centraal stellen of niet. Mensen in hun specifieke situatie moeten het ultieme doel zijn van een onderneming. Niet winst en geld. Anders gaat het ten koste van mensen.
De uitdaging is om het anders te doen. Dat vereist geen kleine aanpassingen maar een transformatie van de organisatie. Niet eenvoudig, maar wel mogelijk!

De OR heeft goud in handen, maar beseft dat vaak niet. De meest OR-leden zijn medewerkers, die dagelijks omgaan met die mensen waar de organisatie voor bestaat. Zij weten wat er voor de cliënten toe doet en wat niet. Soms zit het in kleine dingen. Bestuurders hebben deze dagelijkse en directe contacten meestal niet. De OR kan deze kennis en dit inzicht inbrengen, zodat de organisatie meer vanuit de beleving van de klant gaat denken en handelen. Zo werken ook de medewerkers met meer plezier en vrucht.

Over de schrijver
Wat de OR van mij kan verwachten Ik help ondernemingsraden om een serieuze partner te zijn van de bestuurder en het management. De OR brengt heldere inzichten in. Deze inzichten zijn gestoeld op een stevige relatie met de achterban. Ondernemingsraden functioneren goed, als ze niet steeds vragen stellen en afwachten, maar vanuit hun kracht in een vroeg stadium met een eigen visie komen op de beleidsterreinen die aan de orde zijn. Loopbaan Van oorsprong ben ik Neerlandicus. Later volgde ik marketing en management opleidingen. Tien jaar ben ik (project)manager geweest bij verschillende organisaties. In die rol had ik ook overleg met ondernemingsraden. Als adviseur en trainer heb ik gewerkt voor SBI Formaat, GITP, de Boertien Groep, Segment Opleidingen en Elsevier Congressen. Nu ben ik vele jaren onafhankelijk en kom ik bij uiteenlopende bedrijven en organisaties. Daardoor kan ik oplossingen uit de ene sector met succes inbrengen bij een andere sector Opdrachtgevers Tot mijn opdrachtgevers behoren onder andere Nike European Operations, GreenPeace, Blizzard Entertainment, Nationale Opera en Ballet, de Kamer van Koophandel, Gerechtstolken en -vertalers, Bureaus Jeugdzorg, Amaris Zorggroep, Atlant Zorggroep, Lelie Zorggroep, Zorggroep Manna, Dorcas Hulp & Ontwikkeling, Univé, DSM, Rabobanken, de Vrije Universiteit, gemeenten o.a. Delft, Deventer, Schiedam, Zutphen, provincie Zuid Holland en verschillende ministeries, Defensie, KLM, NedTrain en de Ombudsman. Verbinden Ik ben altijd bezig mensen met elkaar te verbinden. Daar ligt mijn kracht. Hoe belangrijk de ontplooiïng van ieders persoonlijke talenten ook is, de kracht van elke organisatie ligt in synergie: door goed overleg gezamenlijk oplossingen vinden. Mijn visie op medezeggenschap Ondernemingsraden kunnen bedrijven en hun medewerkers helpen om succesvol te zijn. Dat kunnen ze doen door hun praktische kennis en inzicht over de werkvloer en de klanten constructief in te brengen in het overleg. Ondernemingsraden functioneren goed, als ze niet steeds vragen stellen en afwachten, maar vanuit hun kracht in een vroeg stadium met een eigen visie komen op de beleidsterreinen die aan de orde zijn. English In the past I have been a manager of a business unit. I had to sit on the other side of the table, deliberating with Works Councils. Now I train and coach Works Councils and I have done so for many years in Dutch as well as in English.
Reactie plaatsen