mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden

Trainingen voor MZ in het Onderwijs

Medezeggenschap vereist naast een grote betrokkenheid met je werk en je school, kennis en vaardigheden. Dat zijn de gereedschappen waarmee medezeggenschapsorganen in het onderwijs (mr, dr, opr, gmr, or) hun recht op medezeggenschap efficiënt kunnen invullen en hun invloed op het schoolbestuur maximaal kunnen aanwenden.
Hieronder hebben wij diverse trainingen die specifiek op het onderwijs zijn afgestemd.

Een training op eigen of externe locatie

Eigenlijk is iedere training puur maatwerk. Als jullie kiezen voor zo'n maatwerktraining, dan voeren wij die training uit op een door jullie gekozen locatie en tijdstip. Of via een door de OR te kiezen software programma, zoals Zoom of Teams.
OR-leden kijken vaak naar ons open-trainingenaanbod, maar willen dan toch een maatwerktraining uit dit aanbod. Wij passen het programma dan aan de specifieke wensen van de betreffende OR aan

Scroll naar boven