Online trainingen MZOO

Menige ondernemingsraad is overgestapt naar 'online' begeleiding en/of training nu fysieke bijeenkomsten (tijdelijk) zijn geblokkeerd. De vraag is hoe dit zal gaan na de pandemie. Wordt er dan weer fysiek vergaderd zoals vroeger? De verwachting is dat de inmiddels opgedane ervaringen met online-werken dan benut blijven worden.
Wil je zonder reistijd een 'online-training' volgen? Bekijk dan onze mogelijkheden!


Bekijk ons aanbod op de kalender 

Online training informatie

Training wet op de ondernemingsraden WOR
Training WOR
blanco
Image description
blanco
Image description
online trainingen voor de ondernemingsraad en PVT

Online - OR training

Eigenlijk is iedere training puur maatwerk. MZOO biedt iedere OR-training op maat aan. Als jullie kiezen voor een maatwerktraining, dan vindt de uitvoering ervan plaats op een door de OR gekozen locatie en tijdstip. Of via een door de OR te kiezen software programma, zoals Zoom of Teams.

Vaak bekijken OR-leden ons open-trainingenaanbod, maar willen ze vervolgens een maatwerktraining uit dit aanbod. Wij passen het programma dan aan de specifieke wensen van de betreffende OR aan. 

Natuurlijk is het ook mogelijk om de training of cursus online met elkaar te volgen.

.