Professionele trainers/adviseurs

Laat zien wat je kunt

Missie

Visie op Medezeggenschap
 1. Een organisatie die goed samenwerkt met een OR functioneert beter dan een organisatie die dat niet doet.
 2. Niet alleen de OR beoefent medezeggenschap (Mz). Dat doen individuele medewerkers in de eerste plaats. De OR behandelt zaken die individuele mws niet kunnen regelen. De OR is dus slechts een onderdeel van de Mz in de onderneming.
 3. Ondernemingsraden bestaan voor een groot deel uit mensen die in de dagelijkse operatie zitten.
 4. Daardoor weten OR-en goed wat ertoe doet voor de medewerkers en voor de klanten (‘verborgen kennis’).
 5. Door deze ‘verborgen kennis’ kunnen OR-en het management de weg wijzen naar besluiten die goed zijn voor de organisatie, de medewerkers en de klanten.
 6. Door rechtstreekse toegang tot de bestuurder kunnen OR-en hem/haar van informatie voorzien, die het middenkader minder makkelijk deelt (politiek gevoelig).

 Visie op welke ondersteuning de OR / de Medezeggenschap nodig heeft
 7. Zelfbewust maken van hun eigen kracht en toegevoegde waarde;
 8. Weerhouden van afhankelijk gedrag;
 9. Onderscheid leren maken tussen oplossingen en criteria voor oplossingen;
 10. In staat stellen organisatiebelangen en personeelsbelangen af te wegen;
 11. De communicatie met de achterban over inhoud laten gaan en wederkerig laten zijn;
 12. De OR helpen verantwoordelijkheid te nemen richting de achterban voor het beleid
 van de OR;
 13. Medewerkers ontwikkelen zich als persoon en dat komt hun verschillende rollen (in de OR en daarbuiten) ten goede.

 Aanbod MZOO
 14. MZOO voorziet in een leerweg die voortvloeit uit de bovenstaande visie.
 15. MZOO biedt de OR een lerende omgeving in de vorm van training, advies, coaching en alles wat de OR nodig heeft.
 16. Als externe deskundige geeft MZOO de OR input die de OR niet krijgt van de achterban, de bestuurder, interne deskundigen en anderen.
 17. MZOO biedt een abonnement waar training, advies, coaching en begeleiding in zit. Op die manier leert de OR op diverse manieren.
 18. MZOO biedt de OR het hele jaar door input, naar behoefte. Ook dat kan gebeuren via een abonnement.
 19. MZOO helpt individuele leden én de OR als team om zich te ontwikkelen tot succesvolle medezeggenschap.
 

De MZOO trainers 

Servaas

Trainer / Adviseur

Meer over Servaas


Hielke

Trainer / Adviseur

Meer over Hielke

Jan

Trainer / Adviseur

Meer over Jan


Stef

Trainer / Adviseur

Meer over Stef


Danella

Trainer / Adviseur

Meer over Danella


Frank

Trainer / Adviseur

Meer over Frank


Alleen doen is optellen, samen is vermenigvuldigen.

Frank 

Wat de OR van mij kan verwachten
The Works Council also can expect this from me in English
(see below)

Ik help ondernemingsraden om een serieuze partner te zijn van de bestuurder en het management. Onder andere de Navigator Werkmethode is daarbij een nuttig hulpmiddel. De OR brengt heldere inzichten in. Deze inzichten zijn gestoeld op een stevige relatie met de achterban.

Wat ik bied vanuit mijn achtergrond

Ik ben  sector manager geweest van een afdeling van 40 medewerkers. Ik zat aan de andere kant van de tafel in overleg met de OR.

Als adviseur en trainer heb ik daarna gewerkt voor SBI Formaat, GITP, de Boertien Groep, Segment Opleidingen en Elsevier Congressen.

Nu ben ik vele jaren onafhankelijk en kom ik bij uiteenlopende bedrijven en organisaties. Daardoor kan ik oplossingen uit de ene sector met succes inbrengen bij een andere sector

Opdrachtgevers

Tot mijn opdrachtgevers behoren onder andere Zoom Video Communications, Nike European Operations, Charles River Labs, GreenPeace, Free Press Unlimited, Blizzard Entertainment, Brightsight Delft, Nationale Opera en Ballet, de Kamer van Koophandel, Gerechtstolken en -vertalers, Bureaus Jeugdzorg, Amaris Zorggroep, Atlant Zorggroep, Lelie Zorggroep, Zorggroep Manna, Dorcas Hulp & Ontwikkeling, Univé, DSM, Rabobanken, de Vrije Universiteit, gemeenten o.a. Delft, Deventer, Schiedam, Zutphen, provincie Zuid Holland en verschillende ministeries, Defensie, KLM, NedTrain en de Ombudsman.

Verbinden

Ik help mensen om zich met elkaar te verbinden. Daar ligt mijn kracht. Hoe belangrijk de ontplooiïng van ieders persoonlijke talenten ook is, de kracht van elke organisatie ligt in synergie: door in goed overleg gezamenlijk oplossingen te vinden.

Mijn visie op medezeggenschap

Ondernemingsraden kunnen bedrijven en hun medewerkers helpen om succesvol te zijn. Dat kunnen ze doen door hun praktische kennis en inzicht over de werkvloer en de klanten constructief in te brengen in het overleg.

Ondernemingsraden functioneren goed, als ze niet steeds vragen stellen en afwachten, maar vanuit hun eigen kracht in een vroeg stadium met een eigen visie komen op de beleidsterreinen die aan de orde zijn.

English

In the past I have been a manager of a business unit. I 've been sitting on the other side of the table in consultation meetings with Works Councils. Now I train and coach Works Councils and I have done so for many years in Dutch as well as in English.

Servaas

In 2009 ben ik met De Nieuwe Grens Trainingen. begonnen, na een kleine 10 jaar voorzitter te zijn geweest van een ambtelijke ondernemingsraad en 5 jaar als OR-trainer in loondienst te hebben gewerkt. Het is een eenmanszaak, van waaruit ik met veel anderen kan samenwerken. Het samenwerken binnen MZOO is hier een heel mooi voorbeeld van.

De belangrijkste poot is voor mij medezeggenschap.Ik ervaar het werken met OR-en en andere medezeggenschappers haast als een luxe, het zijn (bijna) altijd sterk gemotiveerde mensen die een grote betrokkenheid bij werk en bedrijf hebben. Ze hebben ervoor gekozen een extra taak op zich te nemen, dat maakt het trainen over het algemeen heel plezierig.

In mijn trainingen probeer ik grenzen te zoeken, van de deelnemers, maar ook van mezelf. Als die grenzen in beeld zijn, dan wordt het zaak te kijken of ze op de goede plek liggen, of ze stevig zijn of flexibel, of ze bescherming bieden of juist uitdaging of beperking.

De deelnemers bepalen voor het grootste deel hoe de trainingen verlopen, zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun leren. Uiteraard is er altijd wel een programma, maar dat kan ter plekke worden aangepast als de situatie er om vraagt.

Steeds vaker vinden mijn trainingen plaats in de buitenlucht, vooral als het om team- en visieontwikkeling gaat. Ik noem dit 'Uiterwaardensessies'.

 

Specialisatie(s):

Arbeidsrecht, Visie-ontwikkeling, Teamrollen van Belbin, Reorganisatie, Groepsdynamica, MZ-structuren, Organisatie ontwikkeling, Vergadertechniek, Wet op de ondernemingsraden, Wet medezeggenschap scholen

 

Sectoren:

Alle

Hielke MZOO

Hielke

Wat krijg je als OR als je met mij gaat trainen?

Ik help ondernemingsraden om inhoudelijk gesprek met de bestuurder en het management aan te gaan over de onderwerpen die de OR belangrijk vindt. Geen gedoe over procedures en regels, gewoon vertellen waar het over gaat. Pragmatisch en recht door zee. 

Als er wat is, dan is er wat, en dan praat je daar met elkaar over. En maak je afspraken over een vervolg en leg je dat vast. Heel eenvoudig en gemakkelijk uit te voeren.

Onder andere de Navigator Werkmethode is daarbij een nuttig hulpmiddel. Daarnaast heb ik mijn eigen methode ontwikkeld: De DIRC methode. 

Hiermee kan de OR effectief en altijd met resultaat invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie.

 De OR brengt heldere inzichten in. Deze kennis komt voort uit het contact met de achterban.

Mijn achtergrond, kennis en ervaring

Ik ben  marketeer geweest bij KPN en ben daar in contact gekomen met de medezeggenschap.

Vervolgens ben ik als zelfstandige aan de slag gegaan en heb een rechtenopleiding gevolgd. 

Daarna ben ik als adviseur en trainer aan de slag gegaan bij diverse bureaus voordat ik voor mijzelf begon 

dat is nu 6 jaar geleden

Nu ben ik  al jaren onafhankelijk en kom ik bij uiteenlopende bedrijven en organisaties. Daardoor kan ik ervaringen en oplossingen uit de ene sector met succes inbrengen bij een andere sector

Mijn Opdrachtgevers/opdrachten door de jaren heen.

Tot mijn opdrachtgevers behoren onder andere A-ware, Stiched, Nike European Operations, AMC, BDO, Gemeente Zaanstad, Inspectie gezondheidszorg, diverse ministeries. Abbott COR en OR-en,  Bureaus Jeugdzorg, Amaris Zorggroep, Diverse zorgorganisaties, Lelie Zorggroep, Visma,  Univé, Philadelphia, Espria COR, gemeenten o.a. Amsterdam, Amstelveen, Zaandam, Deurne, Zeist, Diverse provincies; Zuid Holland, Noord Holland, diverse Vermo bedrijven, Adullam, Aldi, Ampelmann, Veiligheidsregio's Zeeland en limburg.


Mijn visie op medezeggenschap

Ondernemingsraden kunnen bedrijven en hun medewerkers helpen om succesvol te zijn. Dat kunnen ze doen door hun praktische kennis en inzicht over de werkvloer en de klanten constructief in te brengen in het overleg.

Ondernemingsraden functioneren goed, als ze niet steeds vragen stellen en afwachten, maar vanuit hun eigen kracht in een vroeg stadium met een eigen visie komen op de beleidsterreinen die aan de orde zijn en deze op papier delen met achterban en bestuurder.

Workscouncil in English

In the past I have been a Product manager with KPN. I 've trained a lot of english spoken companies.

 Now I train and coach Works Councils and I have done so for many years in Dutch as well as in English.

 
MZ opleider: Jan Bubberman

Jan

Al meer dan 20 jaar ben ik actief in het begeleiden van ondernemingsraden en PVT's in trainingen en adviestrajecten. In de trainingen is mijn primaire aandachtspunt de samenwerking in de OR of PVT, het verbeteren van de onderlinge samenwerking, communicatie of de manier van het werken. Het is mijn rol om het proces van de ondernemingsraad/PVT zo te begeleiden waardoor die onderwerpen op tafel komen, ze goed besproken worden en het team de ondernemingsraad of PVT daarvoor beter wordt. 

De dynamiek in de samenwerking kan helpend zijn, maar heel vaak zie dat er momenten in de dynamiek zijn die het bereiken van gewenste doelen juist in de weg staan. Dan staan bepaalde patronen of individuele emoties de inhoudelijke discussies in de weg. 

Specialisaties

Ik ben gespecialiseerd in teamrollen van Belbin, Proactief werken (navigator werkmethode) en als procesbegeleider. 

sectoren:

De branches waar ik vooral actief ben zijn: profit- en non-profit branches. 

Danella

Danella Zuidema is psycholoog en zeer ervaren trainer en teamcoach. 


Vanaf 2011 werkt zij als zelfstandig professional met een eigen praktijk. Daarvoor had ze lange dienstverbanden bij de FNV en enkele diverse opleidingsbureau ’s; VHS Olaertduyn (gefuseerd tot Odyssee), Schouten& Nelissen en MEDE. 


Ze ontwikkelde zich in die periode tot allround begeleider voor de OR, in diverse sectoren en branches. Zij is betrokken en stimulerend, werkt niet vanuit één theorie, maar kan daar vaak wel mee overweg. Ze vindt het belangrijk dat alle deelnemers zich naar eigen vermogen inzetten en ontwikkelen.


Danella Zuidema is opgenomen in het Register MZ-Opleiders en lid van de beroepsvereniging BVMP.


In 2020 is Danella licentiehouder geworden van de NVGTR-werkmethode


Haar diensten zijn life en/of online.


Specialisaties:

overleg, besluitvorming, achterban, persoonlijke effectiviteit en teamontwikkeling

Sectoren:

allen

Stef

Sinds 2002 houd ik mij bezig met het trainen van medezeggenschapsorganen. Dit na een periode van 2 termijnen als OR-lid. in januari 2007 ben ik met mijn eigen bedrijf gestart.

Stef Soons, regisseer(t) uw team houdt zich naast het trainen van medezeggenschap, ook bezig met de training, www.breinkoken.nl. Daarnaast ben ik opgeleid tot mediator/bemiddelaar en conflictcoach.

Mijn trainingen zijn praktisch en met vele werkvormen om bewustwording te creëren. Vanuit bewustwording kunnen we gaan trainen op gedragsverandering, vaardigheden en kennisontwikkeling. En daarna volgt er een borgingstraject. In de training ben ik, met de intentie van groei en ontwikkeling, kritisch, ik spiegel en kan steeds op een onafhankelijke wijze u de meerdere kanten en belangen laten inzien. Daarna is het aan u om de keuze te maken die u op dit moment de juiste lijkt.

Specialisatie:

achterbancommunicatie, non-verbale communicatie, Arbo, teambuilding, Bloggen / Vloggen, Breinvoorkeuren, online vergaderen, Wet op de Ondernemingsraden, Cliëntenraden

Sectoren:

Non-profit en profit.

arrow_drop_up arrow_drop_down