mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden

Professionele trainers/adviseurs

Laat zien wat je kunt

De Visie van MZOO

Visie op Medezeggenschap
 1. Een organisatie die goed samenwerkt met een OR functioneert beter dan een organisatie die dat niet doet.
 2. Niet alleen de OR beoefent medezeggenschap (Mz). Dat doen individuele medewerkers in de eerste plaats. De OR behandelt zaken die individuele mws niet kunnen regelen. De OR is dus slechts een onderdeel van de Mz in de onderneming.
 3. Ondernemingsraden bestaan voor een groot deel uit mensen die in de dagelijkse operatie zitten.
 4. Daardoor weten OR-en goed wat ertoe doet voor de medewerkers en voor de klanten (‘verborgen kennis’).
 5. Door deze ‘verborgen kennis’ kunnen OR-en het management de weg wijzen naar besluiten die goed zijn voor de organisatie, de medewerkers en de klanten.
 6. Door rechtstreekse toegang tot de bestuurder kunnen OR-en hem/haar van informatie voorzien, die het middenkader minder makkelijk deelt (politiek gevoelig).

 Visie op welke ondersteuning de OR / de Medezeggenschap nodig heeft
 7. Zelfbewust maken van hun eigen kracht en toegevoegde waarde;
 8. Weerhouden van afhankelijk gedrag;
 9. Onderscheid leren maken tussen oplossingen en criteria voor oplossingen;
 10. In staat stellen organisatiebelangen en personeelsbelangen af te wegen;
 11. De communicatie met de achterban over inhoud laten gaan en wederkerig laten zijn;
 12. De OR helpen verantwoordelijkheid te nemen richting de achterban voor het beleid
 van de OR;
 13. Medewerkers ontwikkelen zich als persoon en dat komt hun verschillende rollen (in de OR en daarbuiten) ten goede.

 Aanbod MZOO
 14. MZOO voorziet in een leerweg die voortvloeit uit de bovenstaande visie.
 15. MZOO biedt de OR een lerende omgeving in de vorm van training, advies, coaching en alles wat de OR nodig heeft.
 16. Als externe deskundige geeft MZOO de OR input die de OR niet krijgt van de achterban, de bestuurder, interne deskundigen en anderen.
 17. MZOO biedt een abonnement waar training, advies, coaching en begeleiding in zit. Op die manier leert de OR op diverse manieren.
 18. MZOO biedt de OR het hele jaar door input, naar behoefte. Ook dat kan gebeuren via een abonnement.
 19. MZOO helpt individuele leden én de OR als team om zich te ontwikkelen tot succesvolle medezeggenschap.

Servaas

Trainer / Adviseur

Hielke

Trainer / Adviseur

Marlou

Trainer / Adviseur

Stef

Trainer / Adviseur

Danella

Trainer / Adviseur

Alleen doen is optellen, samen doen is vermenigvuldigen.

Servaas

In 2009 ben ik met De Nieuwe Grens Trainingen begonnen, na een kleine 10 jaar voorzitter te zijn geweest van een ambtelijke ondernemingsraad en 5 jaar als OR-trainer in loondienst te hebben gewerkt. Het is een eenmanszaak, van waaruit ik met veel anderen kan samenwerken. Het samenwerken binnen MZOO is hier een heel mooi voorbeeld van.

De belangrijkste poot is voor mij medezeggenschap. Ik ervaar het werken met OR-en en andere medezeggenschappers haast als een luxe, het zijn (bijna) altijd sterk gemotiveerde mensen die een grote betrokkenheid bij werk en bedrijf hebben. Ze hebben ervoor gekozen een extra taak op zich te nemen, dat maakt het trainen over het algemeen heel plezierig.

In mijn trainingen probeer ik grenzen te zoeken, van de deelnemers, maar ook van mezelf. Als die grenzen in beeld zijn, dan wordt het zaak te kijken of ze op de goede plek liggen, of ze stevig zijn of flexibel, of ze bescherming bieden of juist uitdaging of beperking.

De deelnemers bepalen voor het grootste deel hoe de trainingen verlopen, zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun leren. Uiteraard is er altijd wel een programma, maar dat kan ter plekke worden aangepast als de situatie er om vraagt.

Steeds vaker vinden mijn trainingen plaats in de buitenlucht, vooral als het om team- en visieontwikkeling gaat. Ik noem dit 'Uiterwaardensessies'. Specialisatie(s): Arbeidsrecht, Visie-ontwikkeling, Teamrollen van Belbin, Reorganisatie, Groepsdynamica, MZ-structuren, Organisatie ontwikkeling, Vergadertechniek, Wet op de ondernemingsraden, Wet medezeggenschap scholen Sectoren: Alle

Hielke

Wat krijg je als OR als je met mij gaat trainen?

Ik help ondernemingsraden om inhoudelijk gesprek met de bestuurder en het management aan te gaan over de onderwerpen die de OR belangrijk vindt. Geen gedoe over procedures en regels, gewoon vertellen waar het over gaat. Pragmatisch en recht door zee.

Als er wat is, dan is er wat, en dan praat je daar met elkaar over. En maak je afspraken over een vervolg en leg je dat vast. Heel eenvoudig en gemakkelijk uit te voeren.

Onder andere de Navigator Werkmethode is daarbij een nuttig hulpmiddel. Daarnaast heb ik mijn eigen methode ontwikkeld: De DIRC methode.

Hiermee kan de OR effectief en altijd met resultaat invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie.

De OR brengt heldere inzichten in. Deze kennis komt voort uit het contact met de achterban.

Mijn achtergrond, kennis en ervaring

Ik ben marketeer geweest bij KPN en ben daar in contact gekomen met de medezeggenschap.

Vervolgens ben ik als zelfstandige aan de slag gegaan en heb een rechtenopleiding gevolgd.

Daarna ben ik als adviseur en trainer aan de slag gegaan bij diverse bureaus voordat ik voor mijzelf begon, dat is nu 6 jaar geleden.

Nu ben ik al jaren onafhankelijk en kom ik bij uiteenlopende bedrijven en organisaties. Daardoor kan ik ervaringen en oplossingen uit de ene sector met succes inbrengen bij een andere sector

Mijn Opdrachtgevers/opdrachten door de jaren heen.

Tot mijn opdrachtgevers behoren onder andere A-ware, Stiched, Nike European Operations, AMC, BDO, Gemeente Zaanstad, Inspectie gezondheidszorg, diverse ministeries. Abbott COR en OR-en, Bureaus Jeugdzorg, Amaris Zorggroep, Diverse zorgorganisaties, Lelie Zorggroep, Visma, Univé, Philadelphia, Espria COR, gemeenten o.a. Amsterdam, Amstelveen, Zaandam, Deurne, Zeist, Diverse provincies; Zuid Holland, Noord Holland, diverse Vermo bedrijven, Adullam, Aldi, Ampelmann, Veiligheidsregio's Zeeland en Limburg.

Mijn visie op medezeggenschap

Ondernemingsraden kunnen bedrijven en hun medewerkers helpen om succesvol te zijn. Dat kunnen ze doen door hun praktische kennis en inzicht over de werkvloer en de klanten constructief in te brengen in het overleg.

Ondernemingsraden functioneren goed, als ze niet steeds vragen stellen en afwachten, maar vanuit hun eigen kracht in een vroeg stadium met een eigen visie komen op de beleidsterreinen die aan de orde zijn en deze op papier delen met achterban en bestuurder.

Workscouncil in English

In the past I have been a Product manager with KPN. I 've trained a lot of English spoken companies. Now I train and coach Works Councils and I have done so for many years in Dutch as well as in English.

Danella

Danella Zuidema is psycholoog en zeer ervaren trainer en teamcoach.

Vanaf 2011 werkt zij als zelfstandig professional met een eigen praktijk. Daarvoor had ze lange dienstverbanden bij de FNV en enkele diverse opleidingsbureau ’s; VHS Olaertduyn (gefuseerd tot Odyssee), Schouten& Nelissen en MEDE.

Ze ontwikkelde zich in die periode tot allround begeleider voor de OR, in diverse sectoren en branches. Zij is betrokken en stimulerend, werkt niet vanuit één theorie, maar kan daar vaak wel mee overweg. Ze vindt het belangrijk dat alle deelnemers zich naar eigen vermogen inzetten en ontwikkelen.

Danella Zuidema is lid van de beroepsvereniging BVMP.

In 2020 is Danella licentiehouder geworden van de NVGTR-werkmethode

Haar diensten zijn live en/of online.

Specialisaties: overleg, besluitvorming, achterban, persoonlijke effectiviteit en teamontwikkeling

Sectoren: alle

Stef

Sinds 2002 houd ik mij bezig met het trainen van medezeggenschapsorganen. Dit na een periode van 2 termijnen als OR-lid. in januari 2007 ben ik met mijn eigen bedrijf gestart.

Stef Soons, regisseer(t) uw team houdt zich naast het trainen van medezeggenschap, ook bezig met de training, www.breinkoken.nl. Daarnaast ben ik opgeleid tot mediator/bemiddelaar en conflictcoach.

Mijn trainingen zijn praktisch en met vele werkvormen om bewustwording te creëren. Vanuit bewustwording kunnen we gaan trainen op gedragsverandering, vaardigheden en kennisontwikkeling. En daarna volgt er een borgingstraject. In de training ben ik, met de intentie van groei en ontwikkeling, kritisch, ik spiegel en kan steeds op een onafhankelijke wijze u de meerdere kanten en belangen laten inzien. Daarna is het aan u om de keuze te maken die u op dit moment de juiste lijkt.

Specialisatie: achterbancommunicatie, non-verbale communicatie, Arbo, teambuilding, Bloggen / Vloggen, Breinvoorkeuren, online vergaderen, Wet op de Ondernemingsraden, Cliëntenraden

Sectoren: Non-profit en profit.

Marlou

Mijn drijfveer is om mensen in hun kracht te zetten door het geven van persoonlijke inzichten en het verbeteren van communicatie. Zodat ze met meer energie en plezier het leven kunnen ervaren, zowel privé als in het werk.

Ik daag jou graag uit om na te denken over jouw eigen gedrag en te onderzoeken wat jouw drijfveren zijn.

Sinds 2010 houd ik mij bezig met OR werk en heb ik ervaring met veel verschillende ondernemingsraden. Daarnaast heb ik in mijn opleiding tot gecertificeerd NLP trainer veel inzicht gekregen in mijzelf en anderen. Deze unieke combinatie van OR & NLP zet ik in bij mijn trainingen aan ondernemingsraden en ambtelijk secretarissen.

Wat je kunt verwachten in mijn trainingen:

Praktische oefeningen
Persoonlijke inzichten
Veel enthousiasme
Creativiteit
Heldere taal
Verschillende werkvormen

Naast maatwerk en NLP trainingen voor ondernemingsraden verzorg ik ook praktische en creatieve trainingen op basis van open inschrijving voor OR leden en ambtelijk secretarissen.

Specialisaties: communicatie, NLP, persoonlijke inzichten en ontwikkeling, jaarplan OR, inrichten van MZ, opstart nieuwe OR en online trainen.

Sectoren: In principe alle sectoren. Veel ervaring met Zorg, Welzijn, Gemeente, Overheid en Scholen.

Scroll naar boven