Personeelsbeleid

Alle beslissingen op het gebied van personeelsbeleid raken direct de belangen van alle werknemers of groepen werknemers en de organisatie.

Als OR kan je invloed uitoefenen op het HRM-beleid.

Met name door het instemmingsrecht heeft de OR een sterke positie.

Om een goede gesprekspartner te zijn van de bestuurder is kennis op het gebied van personeelsbeleid nodig. 

Deze trainingen geven jouw die kennis die je nodig hebt

Personeelsbeleid voor de ondernemingsraad

Training wet op de ondernemingsraden WOR
Training OR en Pensioen
basistraining ondernemingsraad
Arbeidsvoorwaarden en de OR
training vaardig overleggen
Personeelsbeoordeling
OR en Sociaal Plan
locatie training ondernemingsraad of PVT

OR training op eigen of externe locatie

Eigenlijk is iedere training puur maatwerk. Als jullie kiezen voor zo'n maatwerktraining, dan voeren wij die training uit op een door jullie gekozen locatie en tijdstip. Of via een door de OR te kiezen software programma, zoals Zoom of Teams.
 OR-leden kijken vaak naar ons open-trainingenaanbod, maar willen dan toch een maatwerktraining uit dit aanbod. Wij passen het programma dan aan de specifieke wensen van de betreffende OR aan.