Training 'Personeelsvertegenwoordiging (PVT)'

De kracht van een kleine organisatie 

kom in contact met een van onze adviseurs


Kleinere organisaties moeten volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) ook medezeggenschap hebben.
Voor organisaties tussen de 15 en de 50 medewerkers geldt dat er een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet zijn.
Een PVT heeft minder bevoegdheden en faciliteiten dan een OR.
Dat kan de indruk wekken, dat een PVT niet een volwaardige personeelsvertegenwoordiging zou zijn.
Niets is echter minder waar. In een kleinere organisatie kunnen de PVT leden makkelijker goed bijhouden hoe de collega’s allerlei situaties beleven. Ook zijn de lijnen naar de bestuurder vaak kort en direct. De formele rechten en faciliteiten mogen dan beperkter zijn, de mogelijkheden voor beïnvloeding van het beleid zijn groot. Wel is het belangrijk dat de PVT goed gebruik maakt van de voordelen die een kleinere organisatie aan de PVT biedt.

Wat gaan we doen?

 • We zetten de verschillen tussen de PVT en de OR op een rij.
 • We bespreken de bevoegdheden van de PVT (informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht) en de faciliteiten (PVT werk onder werktijd, mogelijkheden van scholing, mogelijkheden van raadpleging van externe adviseur, gebruikmaking van vergaderruimte enz.).
 • We bepalen de manieren, waarop de PVT bij belangrijke onderwerpen in een vroeg stadium betrokken kan raken en invloed kan uitoefenen.
 • We staan stil bij de manier, waarop jullie PVT momenteel in de eigen organisatie functioneert en hoe de PVT daarin sterk kan staan.
null

Programma

 • bevoegdheden van de PVT volgens de WOR
 • faciliteiten van de PVT volgens de WOR
 • mogelijke werkwijze en strategie van de PVT
 • evaluatie van de huidige werkwijze van jullie PVT
 • het formuleren van criteria over belangrijke beleidsonderwerpen in jullie organisatie
 • het betrekken van de achterban hierbij
 • een constructieve en effectieve manier in het overleg met de bestuurder
 • mogelijke invloed van de beoordeling op de beloning

Kenmerken

Zowel in company als Live Online Training mogelijk

 • Presentatie en instructie
 • Oefeningen
 • Programma hele dag (ochtend en middag)
 • Alleen met je eigen PVT, eventueel kan een deel van de dag ook de WOR-bestuurder aanschuiven

Direct een offerteaanvraag voor de training PVT


null