Samenwerken in de OR/PVT

Voor iedereen is het mogelijk zich kandidaat te stellen voor de OR of de PVT. Daardoor bestaat de OR of PVT meestal uit werknemers van verschillende windhoeken van de organisatie. Van belang is dat de groep een team gaat vormen. Hoe zorg je ervoor dat de OR goed samenwerkt en een team is? 

Een sterk team is veel waard. Individuen binnen een goed samenwerkend OR-team leveren betere resultaten en de OR-leden  krijgen meer plezier in het OR-werk. 

samenwerken in de ondernemingsraad of pvt

Samenwerken als team
basistraining ondernemingsraad
Aan de slag met kwaliteiten
training vaardig overleggen
Samen op ontdekkingsreis
Speel open kaart als team
locatie training ondernemingsraad of PVT

OR training op eigen of externe locatie

Eigenlijk is iedere training puur maatwerk. Als jullie kiezen voor zo'n maatwerktraining, dan voeren wij die training uit op een door jullie gekozen locatie en tijdstip. Of via een door de OR te kiezen software programma, zoals Zoom of Teams.
 OR-leden kijken vaak naar ons open-trainingenaanbod, maar willen dan toch een maatwerktraining uit dit aanbod. Wij passen het programma dan aan de specifieke wensen van de betreffende OR aan.