mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden

Samenwerken als een team

Jullie zitten in de ondernemingsraad. Als belangenbehartiger van jullie collega’s proberen jullie invloed uit te oefenen op het beleid. Dat doen jullie als team.

Hoe zorgen jullie ervoor, dat jullie als team optimaal functioneren?

We kennen allemaal voorbeelden van individuele leden die voor de troepen uitlopen of die juist weinig tot geen inzet tonen. We kennen de situatie, dat besluitentijdens de volgende vergadering weer onderuit gehaald worden. Afspraken worden nogal eens niet nagekomen. Goede intenties pakken soms verkeerd uit.
Er kunnen Irritaties zijn, die misschien niet besproken en opgelost worden.

Samenwerken in een team kent een aantal elementen: de fase waarin jullie je als team bevinden, de persoonlijkheden van de teamleden en de onderlinge communicatie.

In deze training nemen we deze elementen onder de loep ondersteund door theorie, oefeningen en praktische tips zodat jullie keuzes kunnen maken. Daarmee zetten we koers naar een optimale samenwerking.

 

Wat gaan we doen?

de training bestaat uit drie onderdelen:

1. De teamfase waarin jullie team zich nu bevindt. Hoe kunnen jullie in de flowfasekomen? In deze fase leert jullie team om optimaal te presteren; dus met het meeste succes en het minste gevoel van hard werken.

2. De persoonlijkheden van jullie team. Persoonlijke voorkeuren, talenten en competenties die aanwezig zijn. Hoe zetten jullie die in?

3. De onderlinge communicatie Welke bewuste of onbewuste afspraken zijn er die invloed hebben op de onderlinge communicatie? Welke taal is gebruikelijk? Maakt de OR bewust gebruik van andere communicatiemiddelen dan het praten? Non-verbale communicatie kan heel krachtig zijn.

In de praktijk

 • Jullie krijgen inzicht in de teamfases en hoe je deze (h)erkent en hoe je kunt werken naar de flow fase.
 • Jullie leren welke competenties er zijn hoe jullie die kunnen inzetten om jullie doel te bereiken.
 • Jullie passen dit toe op jullie eigen tem. Jullie herkennen welke persoonlijkheden in jullie team aanwezig zijn. Jullie zien hoe jullie deze kunnen inzetten om jullie doel te bereiken.
 • Jullie leren welke  onderlinge communicatie afspraken je kunt maken om te komen tot een optimale samenwerking
 • Jullie krijgen inzicht in wat non-verbale signalen zijn en hoe die een optimale samenwerking bevorderen of juist tegenwerken.
 • Een zinvol vervolg op deze training kunnen trainingen zijn over de methodieken van Belbin of de breinvoorkeuren.
 

Op een leuke en speelse wijze met elkaar aan de slag

 • Deze training is live online (LOT)
 • De training duurt een dag, met een online ochtendprogramma, online middagprogramma en enkele persoonlijke opdrachten
 • We spreken OR-leden aan, maar kunnen dit programma ook uitvoeren voor leden van de Cliëntenraad, Medezeggenschapsraad of andere vormen van medezeggenschap
 • Deze training wordt begeleid door een van de trainers van MZOO
 

Programma

 • Waar jullie tegenaan lopen bij dit onderwerp
 • De teamfase in theorie en waar jullie als team staan
 • Wat er nodig is om in een volgende fase te  komen
 • Welke competenties er zijn en welke er nodig zijn  om als OR optimaal te functioneren
 • Welke persoonlijkheden zijn aanwezig zijn inde jullie OR
 • Hoe jullie communiceren en welke afspraken er bij jullie zijn, bewust of onbewust
 • Jullie worden je er bewust van hoe jullie verbaal en non verbaal met elkaar communiceren
 • Plan van aanpak om te werken aan een optimaal functionerend team
 
 

Kenmerken

LOT = Live Online Training

 • Een praktische training gericht op de eigen werkelijkheid.
 • Afwisseling tussen theorie, tips en trucs en oefeningen met elkaar
 • Een naschrift zodat u later nog rustig kunt terug lezen wat de belangrijkste elementen zijn voor een goed overleg.
 • Programma hele dag (ochtend en middag)
 • Maximaal aantal deelnemers: 12
 
 

Direct een offerte voor

Samenwerken als een team

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Voer een getal groter dan of gelijk aan 1 in.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scroll naar boven