mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden

scholings- en ontwikkelplan

analyseer je scholings- en ontwikkelbehoefte. Laat ons een scholings- en ontwikkelplan voor je maken.

Scholing en ontwikkeling

Zowel als team als individueel lid van de raad wil je jezelf verder ontwikklen in het vak medezeggenschap. Maar onze ervaring is dat veel leden al bepaalde competenties hebben. Op deze pagina staan een aantal vragen / voorbeelden om tot een analyse te komen voor een gedegen scholings- en ontwikkelplan.

Voordeel is dat u gestructureerder de training en scholingen gaat plannen. En u kunt  met uw bestuurder een reële begroting of budget afspreken.

voorbeeld van scholingsplan

Geldend voor de periode
Titel: (inspirerende titel: bijvoorbeeld Op weg naar de stip aan de horizon
Inleiding: Kort en bondig het verhaal achter de titel. En de visie/missie van de OR.
missie visie kernwaarden
Doel: Samenhang tussen trainen, coachen, opleiden, vorming en de ontwikkeling van de OR en zijn leden gericht op het behalen van de stip aan de horizon; OR heeft overzicht van onderwerpen waarbij zij zijn achterban benaderd voor het meebeslissen of coproduceren van beleid.
Inzicht in de begroting of budget behoefte van de ondernemingsraad op het gebied van scholing en vorming (conform de richtlijnen van de WOR)

Analyse:
Wat wil de OR over x jaar bereiken
met betrekking tot de OR Organisatie met betrekking tot het contact met collega's (achterban) als speler in het netwerk binnen en/of buiten de organisatie in de samenwerking met de zeggenschap en toezichthouders

De OR kent voor deze periode de volgende aandachtgebieden:
gebaseerd op organisatieontwikkelingen gebaseerd op personeelsontwikkelingen gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen gebaseerd op ontwikkelingen binnen de OR

Een SWOT analyse. (wat zijn de sterke en zwakke kanten van de OR. Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de organisatie volgens de OR)

Uit de SWOT analyse komen de volgende punten:

Drijfveren en persoonlijkheidstesten: (denk aan breinvoorkeuren, DISC, Persoonlijke Inzet & Effectiviteitstest, 3 breinen, enz)
Op basis van de scan trekt de OR de volgende conclusies?

persoonlijke behoeften OR-leden
ontwikkeling aan kennis ontwikkeling aan vaardigheden

Opleiden en ontwikkelen (Welke onderdelen komen vanuit de analyses nu naar boven en welke hebben de grootste prioriteit)
Open Aanbod: welke onderdelen zijn het best via open aanbod te ontwikkelen. Maatwerk: Welke onderdelen gaan we in de maatwerk trainingen opnemen Coaching: Welke onderdelen of wie krijgt een vorm van coaching. Coaching on the job: Wanneer heef coaching on the job meerwaarde.

tijdschema / planning
Datum / jaar
Welke scholing / ontwikkeling
Voor wie

Maatwerktraining

Open Inschrijving

coaching

Direct een offerte voor

scholings- en ontwikkelplan

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Voer een getal groter dan of gelijk aan 1 in.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scroll naar boven