mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden

Starten in de ondernemingsraad of in de Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Wanneer de verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad of PVT achter de rug zijn dan is het belangrijk dat de nieuwe leden te weten komen wat medezeggenschap precies inhoudt en welke rol de OR of PVT speelt in de organisatie. Welke positie hij heeft en hoe op een constructieve wijze gebruik kan worden gemaakt van de Wet op de ondernemingsraden. Maar ook hoe de OR of PVT zich kan voorbereiden op het overleg met de bestuurder en/of achterban.

Training op eigen locatie, externe locatie of online ..

Eigenlijk is iedere training puur maatwerk. Als jullie kiezen voor zo'n maatwerktraining, dan voeren wij die training uit op een door jullie gekozen locatie en tijdstip. Of via een door de OR te kiezen software programma, zoals Zoom of Teams. OR-leden kijken vaak naar ons open-trainingenaanbod, maar willen dan toch een maatwerktraining uit dit aanbod. Wij passen het programma dan aan de specifieke wensen van de betreffende OR aan.

Scroll naar boven