Vaardigheden voor OR en PVT 

Als ondernemingsraad of PVT kom je regelmatig bij elkaar om te vergaderen, zowel met alle leden van de ondernemingsraad alsook met de bestuurder in de overlegvergadering. Het doel van menige ondernemingsraad is:  resultaten behalen! Maar hoe kom je tot die gewenste resultaten?

Wij organiseren diverse vaardigheidstrainingen waar je in de dagelijkse praktijk direct gebruik van kan maken.

Vaardigheden voor ondernemingsraad en PVT

Training Vaardig overleggen
basistraining ondernemingsraad
Training Onderhandelen
Training visualiseren voor effectief overleg
Invloed door visie
Invloed door visie
bloggen en vloggen voor medezeggenschapsleden

Bloggen en Vloggen  

blanco
   
locatie training ondernemingsraad of PVT

OR training op eigen of externe locatie

Eigenlijk is iedere training puur maatwerk. Als jullie kiezen voor zo'n maatwerktraining, dan voeren wij die training uit op een door jullie gekozen locatie en tijdstip. Of via een door de OR te kiezen software programma, zoals Zoom of Teams.
 OR-leden kijken vaak naar ons open-trainingenaanbod, maar willen dan toch een maatwerktraining uit dit aanbod. Wij passen het programma dan aan de specifieke wensen van de betreffende OR aan.