mzoo-opleiders-voor-ondernemingsraden

Vaardigheden voor OR en PVT

Als ondernemingsraad of PVT kom je regelmatig bij elkaar om te vergaderen, zowel met alle leden van de ondernemingsraad alsook met de bestuurder in de overlegvergadering. Het doel van menige ondernemingsraad is: resultaten behalen! Maar hoe kom je tot die gewenste resultaten?

Wij organiseren diverse vaardigheidstrainingen waar je in de dagelijkse praktijk direct gebruik van kan maken.

OR training op eigen of externe locatie

Eigenlijk is iedere training puur maatwerk. Als jullie kiezen voor zo'n maatwerktraining, dan voeren wij die training uit op een door jullie gekozen locatie en tijdstip. Of via een door de OR te kiezen software programma, zoals Zoom of Teams.

OR-leden kijken vaak naar ons open-trainingenaanbod, maar willen dan toch een maatwerktraining uit dit aanbod. Wij passen het programma dan aan de specifieke wensen van de betreffende OR aan.

Scroll naar boven