invloed en overtuigen

Live Online Training 'Vaardigheid overleggen'

Voor een goed overleg is het van belang, dat OR en bestuurder een gelijkwaardige rol vervullen.

kom in contact met onze adviseurs


Als voorzitter en secretaris van de ondernemingsraad wil je dat alle inspanningen van de OR ergens toe leiden.
Tot iets goeds. Welke rol kan het DB daar effectief bij spelen?

Goede resultaten zullen grotendeels bereikt moeten worden in het overleg met de bestuurder. In dat overleg wil je dat stevig rekening gehouden wordt met de belangen van de medewerkers. En je wilt ook dat het goed gaat met het bedrijf en de klanten.

Voor een goed overleg is het van belang, dat OR en bestuurder een gelijkwaardige rol vervullen. Niet alleen de bestuurder heeft kennis en inzicht, maar de OR ook. Ze hebben niet helemaal dezelfde kennis en hetzelfde inzicht. Juist daardoor heeft het overleg meerwaarde. OR en bestuurder vullen elkaar aan.

Welke kennis en welk inzicht heeft de OR? Wat biedt de OR, waardoor het overleg zo gelijkwaardig wordt? 

Wat gaan we doen?

De meerwaarde en de kracht van de OR is de kennis van en het inzicht in de uitvoering. Het is belangrijk, dat voorzitter en secretaris dit sterk voor ogen hebben.
Het is de verborgen kennis over wat wel en niet werkt. Kennis over wat er toe doet voor de medewerkers en voor de klanten. Een bestuurder kan in een ivoren toren van alles besluiten, maar de OR weet of en hoe iets in de praktijk gaat werken of niet.
Met behulp van de Navigator Werkmethode onderzoeken we hoe de OR van begin af aan zijn visie formuleert op een beleidsonderwerp. We zien hoe de OR zonder enige informatie van de bestuurder criteria kan formuleren over elk denkbaar beleidsonderwerp. Voorzitter en secretaris hebben een specifieke rol in het proces om samen met de OR criteria te formuleren, die gedragen worden door alle leden.
Over deze criteria gaat de OR constructief met de bestuurder in gesprek. Beiden hebben immers het belang, dat het goed gaat met het bedrijf, de medewerkers en de klanten.

invloed en overtuigen

Programma

 • Wat is je visie op medezeggenschap en de OR?
 • De rol van voorzitter en secretaris
 • Verborgen kennis bij de achterban ophalen
 • Onderscheid tussen vragen en criteria
 • Leiding geven aan stappen naar criteria van alle OR-leden
 • Achterban betrekken bij criteria
 • Voorbereiden overlegvergadering
 • Met bestuurder optrekken naar de beste besluiten

Kenmerken

LOT = Live Online Training + maatwerk incompany

 • Presentatie en instructie
 • Oefeningen
 • Programma hele dag (ochtend en middag)
 • Maximaal aantal deelnemers: 12

Schrijf je nu in voor de training Vaardig overleggen

Kom snel op vlieghoogte met al je andere MZ-ledennull