onderhandelen voor de ondernemingsraad of pvt

Help! Ik ben voorzitter of secretaris!

De meeste voorzitters en secretarissen van ondernemingsraden zijn zo maar in het diepe gesprongen of gegooid. Zij hebben meestal niet vooraf een opleiding gevolgd voor deze rol. Mogelijk heb je in andere vergaderingen die rol wel vervuld, maar de ondernemingsraad vraagt weer wat anders van je. De voorzitter en de secretaris vormen samen het dagelijks bestuur (DB). Zij zijn het aanspreekpunt en het gezicht van de OR. Dat is een extra verantwoordelijkheid. Hoe kan je die rol met plezier en succesvol vervullen?

Wat gaan we doen?

We bespreken de taken en de taakverdeling binnen het DB
 We gaan in op de situatie in jouw OR en we leren van andere OR-en
 We oefenen met verschillende stijlen van leidinggeven
 We bespreken verschillende manieren van werken, zoals routinematig, projectmatig en improviserend werken

 

Op een effectieve manier oefenen en leren

  - Wat is je visie op medezeggenschap en de OR?

  - Informatie over taken en taakverdeling van en tussen voorzitter en OR

  - Hoe ziet leidinggeven in een OR eruit?

  - Do’s en don’ts

  - Is werken in de OR anders dan werken op de werkvloer? Hoe?

  - Waar loop je in jouw OR-praktijk tegenaan als voorzitter en secretaris?

  - Hoe gaan andere OR-en ermee om?


Programma

 • Kennismaken en samen de focus bepalen
 • Wat zijn de taken van de voorzitter en de secretaris
 • Hoe is hun taakverdeling
 • De rol van een eventuele ambtelijk secretaris
 • Praktijk: uitwisseling tussen de OR-en
 • Stijlen van leidinggeven; wanneer doe je wat
 • Oefeningen over leidinggeven
 • Praktijksituaties
 • Projectmatig en andere manieren van werken
 • Praktijkoefeningen

Kenmerken

 • Informatie, oefeningen en uitwisseling
 • Programma één dag (ochtend en middag)
 • Maximaal aantal deelnemers: 12

Direct een offerteaanvraag voor deze training