Dat is nou een goeie vraag
01 november 2022 
2 min. leestijd

Dat is nou een goeie vraag


Dat is nou een goeie vraag

Over de kunst van vragen stellen; wanneer, aan wie en hoe…

Je communicatie verbeteren. Het blijft een van de belangrijke en vaak terugkerende wens van de OR. Om goed contact te kunnen onderhouden, onderling en met de belangrijke personen en om het bedrijf of de instelling, waar je werkt.

Beeldvorming, de goede vragen stellen, dat is ‘Stap 1 voor effectieve invloed’!

Wat is nou de goeie vraag?

Om te beginnen:

Bij kennismaking met elkaar

 1. Wie ben je, welk werk doe je, op welke afdeling?
 2. Wat spreekt je aan in je werk? Wat zou er volgens jou nog beter kunnen?
 3. Welke rol zie je hierbij voor de OR?
 4. Wat zou je hier zelf in de OR aan willen bijdragen?

In contact met de achterban, met (on)bekende werknemers of contactpersonen per afdeling

 1. Start zo nodig met dezelfde kennismakingsvragen als onderling in het team
 2. Wat maakt je blij in je werk?
 3. Wat kan of moet er beter?
 4. Wat verwacht je dat de OR hieraan kan doen?

In overleg met de bestuurder

 1. Wat zijn komend halfjaar de belangrijkste aandachtspunten in onze organisatie?
 2. Wat houdt het bestuur bezig?
 3. Welke inbreng verwacht de bestuurder van de OR?
 4. Op welke manier kunnen wij ons dieper inleven in die onderwerpen?

Deze voorbeelden op papier kunnen je helpen om het gesprek op gang te brengen.

Stel ze als je ze passend vindt, of pas ze aan voor jullie eigen situatie.

Doorvragen

Maar dan, in een goed gesprek, moet je verder. Het is de kunst van gespreksvoering, de antwoorden op je te laten inwerken en door te vragen, als meer duidelijkheid gewenst is. Doorvragen bepaalt de richting van het gesprek en dat moet je ter plekke zelf doen.

Je kunt je hier niet helemaal op voorbereiden, omdat je reageert, op wat er op dat moment gebeurt.

Natuurlijk kun je wel een beetje anticiperen. Met wat vragen achter de hand, voor het geval dat…

Een suggestie:

 1. Geldt dit alleen voor jou of speelt dit bij meer van je collega’s?
 2. Wat is hier tot nu toe aan gedaan? Wie zijn daarmee bezig geweest? Wat leverde dat op?
 3. Heb je zelf een idee hoe dit het beste opgelost kan worden?

Bekwaam worden in deze gespreksvoering doe je door uit te proberen, eventueel te door te oefenen, maar vooral door te doen en na te bespreken hoe dat uitpakt. Vulden we elkaar goed aan? Zijn we tevreden met de antwoorden? De voorzitter van de OR speelt hierbij een stimulerende rol.

Stoppen met vragen stellen

In de formele setting, in een overlegvergadering met de bestuurder, is het soms moeilijk. Je krijgt als antwoord informatie te horen vanuit een invalshoek die je niet gewend bent. Je krijgt misschien niet de helderheid die je verwacht, bij voorbeeld hoe een maatregel uitwerkt in de praktijk op jouw werkplek. Let dus ook zelf op, tot waar vragen stellen helpt aan het doel van de OR.

Misschien is er een ander vervolg nodig, daar kun je afspraken over maken.

Soms kun je beter zelf gaan vertellen

Als de OR zelf wat vindt van een onderwerp, breng het naar voren! De OR beschikt over kennis die de bestuurder niet heeft. De OR kan deze onderwerpen op de agenda zetten voor gesprek met de bestuurder, ook als hij dit niet zelf doet. Desgewenst kunnen de bestuurder of de OR stafleden of deskundigen uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn (mits dit vooraf netjes wordt aangemeld).  

Een woordvoerder uit de OR kan, op basis van de voorbereiding in de hele groep, een toelichting geven op wat de OR van dit onderwerp vindt.

Kies binnen de OR degene die volgens jullie het beste past om deze boodschap te verwoorden!

We komen hiermee op een nieuw onderwerp: Hoe vertel je een verhaal met impact. Hierover meer in een volgende keer

Samen aan de slag

Wil je aan de slag, met het verbeteren van je persoonlijke gespreksvaardigheden?

Wil je als team leren van elkaar en met elkaar - en daarmee het team versterken?

Ook bij MZOO zijn er diverse mogelijkheden:

 1. Stel je vraag aan een van onze collega’s
 2. Zie de mogelijkheden voor training per persoon of met je team
 3. Kijk naar onze kalender voor reeds geplande training met open inschrijving


Over de schrijver
Danella Zuidema is psycholoog en zeer ervaren trainer en teamcoach. Vanaf 2011 werkt zij als zelfstandig professional met een eigen praktijk. Daarvoor had ze lange dienstverbanden bij de FNV en enkele diverse opleidingsbureau ’s; VHS Olaertduyn (gefuseerd tot Odyssee), Schouten& Nelissen en MEDE. Ze ontwikkelde zich in die periode tot allround begeleider voor de OR, in diverse sectoren en branches. Zij is een betrokken en stimulerend, werkt niet vanuit één theorie, maar kan daar vaak wel mee overweg. Ze vindt het belangrijk dat alle deelnemers naar eigen vermogen zich inzetten en ontwikkelen. Danella Zuidema is opgenomen in het Register MZ-Opleiders en lid van de beroepsvereniging BVMP. In 2020 is Danella licentiehouder geworden van de NVGTR-werkmethode Haar diensten zijn life en/of online.
Reactie plaatsen