Criteria tijdens en na corona
15 maart 2020 
2 min. leestijd

Criteria tijdens en na corona

Criteria tijdens en na corona 

Maatregelen om het corona virus in te dammen en verdere verspreiding tegen te gaan volgen elkaar in hoog tempo op. Bijna elke dag zijn er nieuwe ontwikkelingen. Zeker nu de minister president ons hierover toegesproken heeft. Heeft de medezeggenschap hierin een rol of kan de OR/ MR dit tempo onmogelijk bijbenen? Bestuurders moeten zo snel reageren en besluiten nemen, dat er meestal domweg geen tijd is voor overleg met de medezeggenschap. Bovendien wordt ook de OR/MR overvallen door nieuwe ontwikkelingen en weet die ook niet zo snel wat de juiste beslissingen zijn. En natuurlijk wil je geen zand in de machine strooien.

Criteria voor korte en langere termijn corona beleid

Wat wèl kan: De OR kan criteria opstellen voor een zorgvuldig coronabeleid. Criteria zijn niet de oplossingen, maar de voorwaarden waaraan oplossingen moeten voldoen volgens de OR/MR. Zo denkt de OR/MR constructief mee en geeft hij positieve input aan het zoeken naar passende maatregelen, die ook op de wat langere duur goed zijn. Dat is mogelijk ook al weet de MR/OR ook niet wat er gaat komen.

Besluiten moeten nu dus heel snel genomen worden. Deze kunnen gevolgen hebben voor langere tijd. Als er thuis gewerkt moet worden, is er meestal geen gelegenheid om de arbeidsomstandigheden daar zorgvuldig onder de loep te nemen en aan te passen. Dat is dan maar zo. Maar dat heeft wel negatieve gevolgen voor de gezondheid van de medewerker. En dat kan niet de bedoeling zijn.

De OR/MR kan ernaar streven dat snelle besluiten toch zo veel mogelijk tegemoet komen aan zijn criteria van zorgvuldigheid. En als dat niet kan, dan kunnen deze besluiten enige tijd later alsnog herzien worden aan de hand van die criteria van zorgvuldigheid van deOR/MR. Zo kunnen de thuiswerkplekken alsnog goed gefaciliteerd worden. Wie weet leidt dat ertoe dat na deze crisis het thuiswerken meer en beter kan worden beoefend dankzij de ervaring die we er nu mee gaan opdoen.

Werktijdverkorting

Naast thuis werken zijn tienduizenden bedrijven bezig met werktijdverkorting. Dat is niet een instemmingsplichtig onderwerp, maar uiteraard wel iets om zo mogelijk overleg over te voeren tussen OR/MR en bestuurder. Werktijdverkorting is een heel ander onderwerp dan deeltijdontslag. Dat laatste is wèl een instemmingsplichtig onderwerp.

En zo zijn er veel onderwerpen waar nu besluiten over genomen moeten worden en later mogelijk herzieningsbesluiten. De criteria, die de MR/OR opstelt worden natuurlijk bepaald door de specifieke situatie van het specifieke bedrijf. Om het denken hierover op gang te helpen brengen geven wij hieronder wat denkbare criteria.

Mogelijke criteria voor het corona beleid:

 1. Een uitgebreid, specifiek communicatieplan waarin alle doelgroepen genoemd worden en de wijze waarop ze op de hoogte gesteld worden.
 2. Medewerkers worden niet onnodig geraakt
 3. De Corona-regeling laat ruimte voor individueel maatwerk vanwege privéomstandigheden of specifieke werkzaamheden.
 4. Maatregelen gaan niet verder dan de regeringsmaatregelen tenzij daar een goede onderbouwing aan ten grondslag ligt.
 5. De thuiswerkplek voldoet aan de arbo richtlijnen
 6. Medewerkers die thuis (gaan) werken krijgen op de thuiswerkplek voorzieningen / hulpmiddelen die voldoen aan de arbo richtlijnen
 7. Er is (dus) budget beschikbaar om de thuiswerkplek in te richten
 8. Medewerkers kunnen werktijd en privé tijd goed scheiden.
 9. Medewerkers werken niet te lang door.
 10. Er zijn voldoende contactmogelijkheden met collega’s en leidinggevenden.
 11. Medewerkers die door plotselinge maatregelen overbelast dreigen te raken worden geholpen door medewerkers die juist minder te doen hebben.

Voorbeelden van een crisis protocol

Een voorbeeld van een crisis-communicatie protocol vanuit de zorg vindt je hier. Ook een zinvolle bijdrage voor de medezeggenschap om te toetsen of de bestuurders geen zaken over het hoofd zien.

Webinar over Corona beleid en de medezeggenschap

Heb je nog vragen of wil je hierover een webinar volgen dat komende week gepland wordt meldt je dan aan voor onze nieuwsbrief en wij houden op je op de hoogte wanneer het webinar gaat plaatsvinden.

Heb je vragen neem dan contact op ons

Bekijk ook eens ons trainingsaanbod

Voor meer informatie over de medezeggenschaps community : MZ-community voor leden.

 

Over de schrijver
Wat de OR van mij kan verwachten Ik help ondernemingsraden om een serieuze partner te zijn van de bestuurder en het management. De OR brengt heldere inzichten in. Deze inzichten zijn gestoeld op een stevige relatie met de achterban. Ondernemingsraden functioneren goed, als ze niet steeds vragen stellen en afwachten, maar vanuit hun kracht in een vroeg stadium met een eigen visie komen op de beleidsterreinen die aan de orde zijn. Loopbaan Van oorsprong ben ik Neerlandicus. Later volgde ik marketing en management opleidingen. Tien jaar ben ik (project)manager geweest bij verschillende organisaties. In die rol had ik ook overleg met ondernemingsraden. Als adviseur en trainer heb ik gewerkt voor SBI Formaat, GITP, de Boertien Groep, Segment Opleidingen en Elsevier Congressen. Nu ben ik vele jaren onafhankelijk en kom ik bij uiteenlopende bedrijven en organisaties. Daardoor kan ik oplossingen uit de ene sector met succes inbrengen bij een andere sector Opdrachtgevers Tot mijn opdrachtgevers behoren onder andere Nike European Operations, GreenPeace, Blizzard Entertainment, Nationale Opera en Ballet, de Kamer van Koophandel, Gerechtstolken en -vertalers, Bureaus Jeugdzorg, Amaris Zorggroep, Atlant Zorggroep, Lelie Zorggroep, Zorggroep Manna, Dorcas Hulp & Ontwikkeling, Univé, DSM, Rabobanken, de Vrije Universiteit, gemeenten o.a. Delft, Deventer, Schiedam, Zutphen, provincie Zuid Holland en verschillende ministeries, Defensie, KLM, NedTrain en de Ombudsman. Verbinden Ik ben altijd bezig mensen met elkaar te verbinden. Daar ligt mijn kracht. Hoe belangrijk de ontplooiïng van ieders persoonlijke talenten ook is, de kracht van elke organisatie ligt in synergie: door goed overleg gezamenlijk oplossingen vinden. Mijn visie op medezeggenschap Ondernemingsraden kunnen bedrijven en hun medewerkers helpen om succesvol te zijn. Dat kunnen ze doen door hun praktische kennis en inzicht over de werkvloer en de klanten constructief in te brengen in het overleg. Ondernemingsraden functioneren goed, als ze niet steeds vragen stellen en afwachten, maar vanuit hun kracht in een vroeg stadium met een eigen visie komen op de beleidsterreinen die aan de orde zijn. English In the past I have been a manager of a business unit. I had to sit on the other side of the table, deliberating with Works Councils. Now I train and coach Works Councils and I have done so for many years in Dutch as well as in English.
Reactie plaatsen