Het adviesrecht van de medezeggenschap is geregeld in artikel 25 van de WOR.